google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


RocketDoge tặng free 250M token (trị giá 70$)

RocketDoge tặng free 250M token trị giá 70$ (chỉ mở bằng Telegram app để chạy airdrop) cho mỗi người dùng. Token sẽ được phát sau 24-48 giờ. Chỉ cần bỏ ra 5 phút để làm 4 nhiệm vụ cực kì đơn giản:

Tham gia nhóm & kênh Telegram Theo dõi Twitter và đăng lại bài viết đính đầu Tham gia kênh Youtube Nhập địa chỉ ví BEP20 để nhận token

Mô tả cho liên kết khi nhấn chuột Một đoạn mã JavaScript khác để hiển thị nội dung mô tả cho liên kết hay hình ảnh. Mô tả này có thể bao gồm hình ảnh.


Mở liên kết trong tab/cửa sổ mới Sử dụng đoạn mã JavaScript đơn giản này để làm cho tất cả các liên kết trong trang web của bạn được mở trong một tab hay cửa sổ trình duyệt mới.


Danh mục: Liên kết

Liên kết màu cầu vồng Một đoạn mã JavaScript khác để làm cho các liên kết trên trang web chuyển màu tự động; các màu được định nghĩa dưới dạng mã thập lục phân thông qua biến clrArray, nên bạn có thể thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý.

Cách cài đặt hiệu ứng JavaScript này rất đơn giản, bạn chỉ cần sao chép đoạn mã JavaScript JavaScript được cung cấp và đặt vào trang web (nên lưu thành tập tin để sử dụng cho nhiều trang web).


Nhiều liên kết Hiệu ứng JavaScript này có chức năng hiển thị một khung tại vị trí cố định trong trang web, mỗi khi bạn nhấp chuột vào một liên kết được chỉ định; bên cạnh đó, khung này được tạo ra bằng cách dùng kĩ thuật Document Object Model (DOM).


Danh mục: Liên kết

Tô sáng liên kết Một hiệu ứng đơn giản để tô sáng liên kết mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến; chúng sẽ chỉ thực hiện việc đổi màu nền của liên kết.


Danh mục: Liên kết

Chú thích thân thiện Hiệu ứng này sẽ hiển thị chú thích cho các liên kết một cách thân thiện hơn với các màu sắc.


Tham số mở liên kết Hiệu ứng cho phép người dùng chọn mở một liên kết trên cửa sổ mới hay trên cửa sổ hiện tại.


Danh mục: Liên kết

Offsite Links Theo giới thiệu của tác giả, thì khi dùng đoạn mã JavaScript này, nếu liên kết mà người dùng nhấn vào sẽ đi tới một doamin khác thì nó tự động tạo một cửa sổ trình duyệt mới cho liên kết này.


Danh mục: Liên kết

Liên kết tài trợ ẩn Một đoạn mã khá 'ma giáo'. Nó sẽ hiển thị nội dung liên kết trên thanh trạng thái khác so với liên kết thực.


Danh mục: Liên kết

Chú thích cho liên kết Hiệu ứng sẽ hiển thị khung thông báo cho liên kết nằm trong các layer mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web