google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Khung chú thích bắt mắt Hiệu ứng nhỏ gọn này sẽ giúp bạn làm cho các chú thích trở nên hấp dẫn và bắt mắt hơn với người dùng. Hiệu ứng rất dễ cài đặt và bạn có thể dùng mã HTML trong chú thích.


Liên kết với ảnh chú thích Hiệu ứng làm cho liên kết được chỉ định trên trang web sẽ có chú thích bằng ảnh cùng với text trong một khung mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Liên kết đổi màu tự động Hiệu ứng làm cho liên kết có thể tự động đổi sang các màu khác nhau.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web