google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tạo hộp thoại kiểu Chat với JavaScript lập trình hướng đối tượng Thật sự thì hiệu ứng JavaScript này chỉ tạo một hộp thoại "chứa" văn bản với kiểu trang trí của một cửa sổ chat mà thôi. Một hiệu ứng JavaScript rất đơn giản với mã nguồn cũng rất ngắn gọn với kĩ thuật lập trình JavaScript hướng đối tượng.


Danh mục: Linh tinh

SpinEdit SpinEdit là một bộ điều khiển để thiết lập các con số; bao gồm các phương thức, thuộc tính, sự kiện cho phép thay đổi các con số.


Danh mục: Linh tinh

Ghi chú đơn giản Hiệu ứng JavaScript này giúp bạn thêm những chú thích cho những đoạn văn bản dài trên trang web bằng kĩ thuật Document Object Model (DOM).


Danh mục: Linh tinh

Kết hợp từ Nhập vào một chuỗi bất kì, hiệu ứng sẽ tính số hoán vị của chuỗi này và xuất ra kết quả cho bạn xem(nếu muốn).


Danh mục: Linh tinh

Đổi màu nền cho các đối tượng Hiệu ứng giúp bạn đổi ảnh hiển thị hoặc màu nền của các đối tượng một cách nhanh chóng mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến chúng.


Danh mục: Linh tinh

Chú thích cho tài liệu Hiệu ứng tự động tìm và phân tích các chú thích trên tài liệu của bạn, sau đó đặt nó bên dưới trang web.


Danh mục: Linh tinh

Hướng dẫn download Hiệu ứng sẽ kiểm tra trình duyệt mà người truy cập đang sử dụng để đưa ra hướng dẫn cách thức download tùy theo từng trình duyệt.


Danh mục: Linh tinh

Tô màu đoạn vãn bản Hiệu ứng sẽ tô đỏ khối vãn bản bạn chọn.


Danh mục: Linh tinh

Tổng thời gian khi thoát Hiệu ứng sẽ thông báo tổng thời gian bạn đã tồn tại trên trang web một khi thoát.


Danh mục: Linh tinh

Thông báo lỗi Đoạn mã sẽ kiểm tra và đưa ra thông báo lỗi cho người dùng.


Danh mục: Linh tinh

iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web