google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


RocketDoge tặng free 250M token (trị giá 70$)

RocketDoge tặng free 250M token trị giá 70$ (chỉ mở bằng Telegram app để chạy airdrop) cho mỗi người dùng. Token sẽ được phát sau 24-48 giờ. Chỉ cần bỏ ra 5 phút để làm 4 nhiệm vụ cực kì đơn giản:

Tham gia nhóm & kênh Telegram Theo dõi Twitter và đăng lại bài viết đính đầu Tham gia kênh Youtube Nhập địa chỉ ví BEP20 để nhận token

Layer chú thích cho liên kết Hiệu ứng sẽ dùng layer để ghi các chú thích cho liên kết và khi người dùng rê con trỏ chuột đến các liên kết này thì các layer sẽ xuất hiện.


Liên kết popup JavaScriptBank.com: free JavaScripts source code, Tutorials, Example Code, DHTML, CSS trình đơns, AJAX for developing web, Online services, JavaScript encryption, scrollbar maker, Resources and more. JavaScriptBank.com provide thousands of free JavaScripts for you. You can find everything about JavaScript you need in JavaScriptBank.com. You do not need to be a member to get support from JavaScriptBank.com


Danh mục: Liên kết

Mở cửa sổ trình duyệt mới bằng liên kết Đây là một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng mở một cửa sổ trình duyệt mới khi người dùng nhấp vào liên kết.


Danh mục: Liên kết

Chữ di chuyển khi rê chuột vào liên kết Hiệu ứng tạo một dòng chú thích cho liên kết sẽ di chuyển từ trái sang phải khi người dùng rê con trỏ chuột vào liên kết.


Ảnh chú thích cho liên kết Đoạn mã dùng ảnh để chú thích liên kết khi người dùng rê chuột vào.


Danh mục: Liên kết

Chú thích cho liên kết Đoạn mã tạo hiển thị khung chú thích ngay bên dưới khi người dùng nhấp vào liên kết. Khung này được trang trí bằng CSS nên trông khá bắt mắt.


Danh mục: Liên kết

Mở cửa sổ bằng liên kết Hiệu ứng sẽ mở một cửa sổ trình duyệt mới đối với các liên kết khi người dùng chọn checkbox.


Danh mục: Liên kết

Gõ từ khóa để vào website Hiệu ứng sẽ yêu cầu bạn gõ vào từ khóa để vào một website đã được qui định trước.


Danh mục: Liên kết

Chú thích cho liên kết Một đoạn mã JavaScript khác để tạo chú thích cho một liên kết, liên kết này có thể là một hình ảnh hay ở dạng siêu liên kết.


Liên kết chớp sáng khi rê chuột Hiệu ứng sẽ làm cho một liên kết có khả năng đổi sang màu khác như vừa mới chớp sáng khi có người rê con trỏ chuột đến.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web