google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


DOMTooltips - Chú thích sinh động Bạn đang tìm một đoạn mã JavaScript để hiển thị các chú thích một cách bắt mắt hơn khi người dùng rê chuột đến các liên kết? Thì đây là DOMTooltips - một hiệu ứng tạo và hiển thị chú thích khá đẹp, và rất dễ sử dụng!


Chú thích trượt kiểu bật/tắt Hiệu ứng sử dụng CSS để trang trí cho khung chú thíchJavaScript để thực hiện chức năng trượt kiểu bật/tắt cho các liên kết, người dùng nhấn liên kết lần đầu tiên để mở khung và nhấn cái thứ hai để đóng lại.


Chú thích cho liên kết Với hiệu ứng này, người lướt web dễ dàng và chủ động trong việc hiển thị/ẩn chú thích cho tất cả các liên kết. Một hiệu ứng rất dễ sử dụng và chỉnh sửa.


Khung chú thích bắt mắt Hiệu ứng nhỏ gọn này sẽ giúp bạn làm cho các chú thích trở nên hấp dẫn và bắt mắt hơn với người dùng. Hiệu ứng rất dễ cài đặt và bạn có thể dùng mã HTML trong chú thích.


Mô tả cho liên kết khi nhấn chuột Một đoạn mã JavaScript khác để hiển thị nội dung mô tả cho liên kết hay hình ảnh. Mô tả này có thể bao gồm hình ảnh.


Chú thích thân thiện Hiệu ứng này sẽ hiển thị chú thích cho các liên kết một cách thân thiện hơn với các màu sắc.


Chú thích cho liên kết Hiệu ứng sẽ hiển thị khung thông báo cho liên kết nằm trong các layer mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào.


Chú thích cho liên kết Một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng chú thích cho liên kết khi người dùng rê chuột đến. Chú thích được thể hiện trong khung bảng có tiêu đề được tô đậm nên trong rất thu hút.


Layer chú thích cho liên kết Hiệu ứng sẽ dùng layer để ghi các chú thích cho liên kết và khi người dùng rê con trỏ chuột đến các liên kết này thì các layer sẽ xuất hiện.


Chữ di chuyển khi rê chuột vào liên kết Hiệu ứng tạo một dòng chú thích cho liên kết sẽ di chuyển từ trái sang phải khi người dùng rê con trỏ chuột vào liên kết.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web