google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Số nhóm phần nghìn tự động Thêm một đoạn mã JavaScript khác nữa để tạo hiệu ứng dãy số sẽ nhóm phần nghìn tự động sau khi người dùng nhập liệu. Mã nguồn được xây dựng khá công phu nhưng rất đơn giản để sử dụng.


Ẩn hiện layer với mã JavaScript đơn giản Thêm một đoạn mã JavaScript đơn giản nữa để thực hiện hiệu ứng ẩn/hiện một layer khi người dùng nhấn chọn vào một liên kết được chỉ định. Trong ví dụ mẫu JavaScript lần này, hiệu ứng được thực hiện với các bình luận của một bài viết.


Danh mục: Biểu mẫu

Giới hạn khung nhập liệu với RegEx Thêm một hiệu ứng JavaScript nữa để bạn có thể dễ dàng kiểm tra và hạn chế số lượng kí tự mà người dùng có thể nhập vào các biểu mẫu. Trong ví dụ mẫu JavaScript trực tiếp này, bạn sẽ không thể nhập vào hơn 20 kí tự hoặc quá 10 dòng tùy điều kiện nào đến trước.

Hiệu ứng JavaScript này ưu việt hơn ở chỗ việc kiểm tra sẽ được thực hiện với các biểu thức so trùng (RegEx - Regular Expression); vì vậy việc kiểm tra khá chính xác.


Danh mục: Biểu mẫu

JavaScript tính tổng với Dấu kiểm Thêm một đoạn mã JavaScript đơn giản khác nữa để thực hiện việc tính tổng với các giá trị của dấu kiểm. Đoạn mã JavaScript này chỉ thực hiện vòng lặp for để kiểm tra và thực hiện. Một hiệu ứng tuy đơn giản nhưng rất hữu ích.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Trình đơn xổ dọc động với các tùy chọn Thêm một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng trình đơn xổ dọc thay đổi danh sách nội dung khi người dùng nhấn các tùy chọn. Bạn có thể thêm nhiều tùy chọn và giá trị dữ liệu như mong muốn. Cách thức sử dụng và tài liệu tham khảo được giải thích đầy đủ bên trong mã nguồn hiệu ứng JavaScript này.


Vùng nhập liệu chỉ chấp nhận kí tự số Thêm một đoạn mã JavaScript khác nữa để tạo hiệu ứng JavaScript chỉ chấp nhận các kí tự số. Nhưng đoạn mã JavaScript này hoạt động theo cách thức khác, nó vẫn cho phép người dùng nhập vào các kí tự không phải là số, nhưng nút nhấn để gửi sẽ không được sử dụng cho đến khi người dùng nhập đúng các kí số.


Văn bản tự chọn khi nhấn chuột Khi đoạn mã JavaScript này được cài đặt trên trang web, mỗi khi người dùng nhấn chọn bất kì thẻ HTML chứa nội dung văn bản nào, nó sẽ tự động chọn (tô khối) tất cả văn bản trong đó. Một hiệu ứng cũng khá hữu ích với website chứa nhiều văn bản.

Hiện tại đoạn mã JavaScript này được lập trình để làm việc với các đối tượng thẻ là input, textarea, div, span, td, và pre. Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa để tạo thêm nhiều tính năng khác.


Danh mục: Biểu mẫu

Ẩn/hiện vùng nhập liệu với JavaScript hướng đối tượng Công dụng của đoạn mã JavaScript này đơn giản chỉ là thay đổi hiển thị (ẩn/hiện) các vùng nhập liệu mỗi khi người dùng nhấn chọn các dấu kiểm tương ứng. Nhưng hiệu ứng JavaScript này được lập trình theo hướng đối tượng (OOP), một ví dụ JavaScript mẫu khá hữu ích để làm quen với JavaScript OOP.


Thêm không hạn chế vùng nhập liệu Loại hiệu ứng JavaScript này bạn có thể thấy trên hầu hết các website đăng tải (upload) như Youtube, Flickr, ImageShack, Picasa, ... Đó là cho phép người dùng chọn để đăng tải thêm nhiều tập tin nữa. Điều đặc biệt của hiệu ứng JavaScript này là nó được làm với các kĩ thuật DOM - một hiệu ứng đơn giản nhưng khá hữu ích để tránh chiếm nhiều không gian dư thừa trên trang web.


2 hàm định dạng số đơn giản Hiệu ứng JavaScript này cung cấp hai hàm JavaScript đơn giản để xử lí các chuỗi số. Một hàm sẽ có chức năng thêm dấu phần nghìn vào chuỗi số ngay khi người dùng đang nhập liệu. Và một hàm khác dùng để loại bỏ các kí tự không phải là số.

Chúng ta vẫn có thể kết hợp cả hai hàm vào một khung nhập liệu. Hai hàm JavaScript này đều dùng các biểu thức so trùng để làm việc.


Danh mục: Biểu mẫu

iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web