google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


RocketDoge tặng free 250M token (trị giá 70$)

RocketDoge tặng free 250M token trị giá 70$ (chỉ mở bằng Telegram app để chạy airdrop) cho mỗi người dùng. Token sẽ được phát sau 24-48 giờ. Chỉ cần bỏ ra 5 phút để làm 4 nhiệm vụ cực kì đơn giản:

Tham gia nhóm & kênh Telegram Theo dõi Twitter và đăng lại bài viết đính đầu Tham gia kênh Youtube Nhập địa chỉ ví BEP20 để nhận token

Chú thích cho liên kết trong layer 1 Hiệu ứng tạo chú thích cho các liên kết trong một layer ở những vị trí đã xác định trước.


Chú thích cho liên kết Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng chú thích cho liên kết khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Liên kết chớp giật Một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng liên kết chớp giật tự động trên trang web.


Danh mục: Liên kết

Liên kết biến mất Hiệu ứng làm cho liên kết biến mất khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Liên kết

Liên kết đổi màu khi rê chuột Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng liên kết đổi màu khi rê con trỏ chuột vào/ra.


Danh mục: Liên kết

Liên kết đảo chữ Hiệu ứng sẽ đảo ngược chữ của liên kết khi ta rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Liên kết

Liên kết di chuyển từ dưới lên Hiệu ứng tạo ra các liên kết di chuyển theo hướng từ dưới lên trong một khung. Nhìn sơ qua thì thấy hiệu ứng JavaScript này giống như là một marquee, tuy nhiên nó cao cấp hơn nhiều.


Danh mục: Liên kết

Các liên kết đổi màu Hiệu ứng làm cho tất cả liên kết trong website lần lượt đổi sang các màu khác nhau một cách đồng loạt. ở mỗi thời điểm thì mỗi liên kết mang một màu khác nhau.


Tạo chú thích cho liên kết Hiệu ứng tạo chú thích cho liên kết trong một khung.


Liên kết có nền động Một số hiệu ứng tạo cho liên kết có nền động.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web