google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


RocketDoge tặng free 250M token (trị giá 70$)

RocketDoge tặng free 250M token trị giá 70$ (chỉ mở bằng Telegram app để chạy airdrop) cho mỗi người dùng. Token sẽ được phát sau 24-48 giờ. Chỉ cần bỏ ra 5 phút để làm 4 nhiệm vụ cực kì đơn giản:

Tham gia nhóm & kênh Telegram Theo dõi Twitter và đăng lại bài viết đính đầu Tham gia kênh Youtube Nhập địa chỉ ví BEP20 để nhận token

Tạo bookmark tự động Đoạn mã này sẽ tự động xây dựng bảng nội dung với các bookmark dựa vào các header Hx(H1, H2, H3,...) có trên trang web. Hiệu ứng hoạt động tốt trên cả các trình duyệt có nhân không phải là IE.


Danh mục: Liên kết

Quay liên kết Đoạn mã này có chức năng xoay các liên kết vòng vòng nhau trong rất bắt mắt.


Danh mục: Liên kết

Liệt kê liên kết Hiệu ứng này sẽ liệt kê tất cả các liên kết có trên trang web hiện hành thành một danh sách bao gồm địa chỉ và tiêu đề mỗi liên kết. Tuy nhiên để hiệu ứng hoạt động được, trong mỗi liên kết, bạn phải đặt các thuộc tính titleclass="link".


Danh mục: Liên kết

Liên kết đổi màu Một đoạn mã JavaScript khác để làm cho liên kết đổi màu mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào/ra.


Thu thập liên kết Đoạn mã này có chức năng mở một cửa sổ mới chứa tất cả các liên kết có trên trang web hiện hành.


Danh mục: Liên kết

Liên kết chớp sáng khi rê chuột Một đoạn mã JavaScript khác để làm cho liên kết trên trang web đổi màu khi người dùng rê con trỏ chuột đến. Điểm đặc biệt của hiệu ứng JavaScript này là nó tự động kiểm tra đối tượng nào là liên kết và áp dụng mà không cần bạn chỉ định. Nghĩa là bạn chỉ cần đặt đoạn mã này vào trang web để cho hiệu ứng tự động làm việc mà không cần làm thêm gì cả.


Liên kết đổi màu khi rê chuột Một đoạn mã JavaScript khác để làm cho liên kết trên trang web đổi màu khi người dùng rê con trỏ chuột đến. Điểm đặc biệt của hiệu ứng JavaScript này là nó tự động kiểm tra đối tượng nào là liên kết và áp dụng mà không cần bạn chỉ định. Nghĩa là bạn chỉ cần đặt đoạn mã này vào trang web để cho hiệu ứng tự động làm việc mà không cần làm thêm gì cả.


Chú thích cho liên kết Một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng chú thích cho liên kết khi người dùng rê chuột đến. Chú thích được thể hiện trong khung bảng có tiêu đề được tô đậm nên trong rất thu hút.


Liên kết bùng nổ Với hiệu ứng này, bạn sẽ làm cho liên kết chứa các hạt nhỏ 'nổ tung' ra ngay khi người dùng rê chuột vào liên kết.


Danh mục: Liên kết

Liên kết làm động đất Hiệu ứng JavaScript này sẽ làm cho cửa sổ trình duyệt động đậy trong một thời gian ngắn khi người rê con trỏ chuột đến liên kết.


Danh mục: Liên kết

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web