google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


RocketDoge tặng free 250M token (trị giá 70$)

RocketDoge tặng free 250M token trị giá 70$ (chỉ mở bằng Telegram app để chạy airdrop) cho mỗi người dùng. Token sẽ được phát sau 24-48 giờ. Chỉ cần bỏ ra 5 phút để làm 4 nhiệm vụ cực kì đơn giản:

Tham gia nhóm & kênh Telegram Theo dõi Twitter và đăng lại bài viết đính đầu Tham gia kênh Youtube Nhập địa chỉ ví BEP20 để nhận token

Chú thích cho liên kết Hiệu ứng sẽ tạo chú thích cho liên kết trong một khung, khung này sẽ xuất hiện rõ dần khi ta rê chuột vào liên kết, hiệu ứng có ba tham số cho bạn chọn lựa như: khung xuất hiện ngay, xuất hiện rõ dần và chú thích trong khung được canh lề.


Ẩn/hiện layer qua liên kết Một số hiệu ứng làm cho các layer được chỉ định sẽ ẩn/ hiện khi bạn nhấp chọn hoặc rê con trỏ chuột vào liên kết.


Một số kiểu chú thích cho liên kết Một số hiệu ứng về chú thích cho liên kết trong một khung như chỉ chứa văn bản, chỉ chứa hình ảnh, hình kết hợp văn bản, liên kết...


Chú thích cho liên kết bằng khung Hiệu ứng tạo các chú thích cho liên kết nằm trong một khung, khung này sẽ hiện ra khi ta rê chuột vào liên kết và tự động biến mất khi ta rê chuột ra khỏi liên kết.


Tạo bookmark cho các liên kết Hiệu ứng tạo ra các bookmark cao cấp cho website, bạn có thể thay đổi tốc độ di chuyển">di chuyển của các bookmark.


Danh mục: Liên kết

Chú thích cho liên kết bằng khung trượt Hiệu ứng tạo các chú thích cho liên kết nằm trong một khung, khung này sẽ tự động di chuyển từ phía trái ra khi ta rê con trỏ chuột vào liên kết.


Liên kết có bóng Hiệu ứng dùng các bộ lọc để tạo bóng cho liên kết khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Liên kết

Liên kết di chuyển Hiệu ứng làm cho chữ của liên kết di chuyển từ phải sang trái khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Liên kết

Chú thích cho liên kết trong layer 3 Hiệu ứng tạo chú thích cho các liên kết trong một layer ở những vị trí đã xác định trước.


Chú thích cho liên kết trong layer 2 Hiệu ứng tạo chú thích cho các liên kết trong một layer ở những vị trí đã xác định trước.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web