google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Liên kết kiểu banner Đóng khung cho liên kết như một banner, khi rê con trỏ chuột đến thì liên kết sẽ có hai phần màu khác nhau.


Danh mục: Liên kết

Text động chú thích cho liên kết Khi rê con trỏ chuột đến liên kết, hiệu ứng sẽ tạo ra một dòng chữ với kích thước lớn dần và rung động ngay dưới liên kết.


Danh mục: Liên kết

Liên kết với ảnh chú thích Hiệu ứng làm cho liên kết được chỉ định trên trang web sẽ có chú thích bằng ảnh cùng với text trong một khung mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Liên kết có chú thích mờ dần Liên kết có chú thích bằng chữ ngay bên dưới khi rê con trỏ chuột đến, chú thích xuất hiện theo kiểu chớp sáng rồi mờ dần.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web