google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Mở liên kết trong tab/cửa sổ mới Sử dụng đoạn mã JavaScript đơn giản này để làm cho tất cả các liên kết trong trang web của bạn được mở trong một tab hay cửa sổ trình duyệt mới.


Danh mục: Liên kết

Tạo chú thích cho liên kết Hiệu ứng tạo chú thích cho liên kết trong một khung.


Layer chú thích cho liên kết Hiệu ứng sẽ dùng layer để ghi các chú thích cho liên kết và khi người dùng rê con trỏ chuột đến các liên kết này thì các layer sẽ xuất hiện.


Tô sáng liên kết Một hiệu ứng đơn giản để tô sáng liên kết mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến; chúng sẽ chỉ thực hiện việc đổi màu nền của liên kết.


Danh mục: Liên kết

Một số kiểu chú thích cho liên kết Một số hiệu ứng về chú thích cho liên kết trong một khung như chỉ chứa văn bản, chỉ chứa hình ảnh, hình kết hợp văn bản, liên kết...


Liên kết đổi màu khi rê chuột Một đoạn mã JavaScript khác để làm cho liên kết trên trang web đổi màu khi người dùng rê con trỏ chuột đến. Điểm đặc biệt của hiệu ứng JavaScript này là nó tự động kiểm tra đối tượng nào là liên kết và áp dụng mà không cần bạn chỉ định. Nghĩa là bạn chỉ cần đặt đoạn mã này vào trang web để cho hiệu ứng tự động làm việc mà không cần làm thêm gì cả.


Mô tả cho liên kết khi nhấn chuột Một đoạn mã JavaScript khác để hiển thị nội dung mô tả cho liên kết hay hình ảnh. Mô tả này có thể bao gồm hình ảnh.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web