google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình đơn nhiều cấp mở rộng Hiệu ứng tạo một trình đơn nhiều cấp trên trang web, và ở mỗi thời điểm, hiệu ứng chỉ cho phép người dùng chọn một trình đơn phụ để xem mà thôi.


Menu dạng tab động Hiệu ứng tạo một trình đơn nằm ngang trên trang web. Mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến các mục chọn của trình đơn thì đường gạch chân của mục chọn sẽ trượt theo.


Menu XP Hiệu ứng tạo ra các trình đơn có cách thức hoạt động giống như các trình đơn trong HĐH Windows XP.


Trình đơn nhiều cấp Hiệu ứng tạo các trình đơn nhiều cấp lồng nhau trên trang web.


Menu đổi ảnh Hiệu ứng dùng hình ảnh để tạo các tùy chọn cho trình đơn đồng thời các mục chọn sẽ đổi ảnh khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Trình đơn

Trình đơn Slashdot Một trình đơn nhiều cấp có thể thu gọn / mở rộng dễ dàng. Trình đơn sẽ dùng cookie để lưu trạng thái đóng mở của các mục chọn. Một trình đơn nằm dọc rất kiểu cách và bắt mắt trên trang web.


Tab nội dung Hiệu ứng tạo các khu vực nội dung với các kiểu tab khác nhau, trông rất bắt mắt. Một thư viện rất phong phú và mạnh mẽ để xây dựng nội dung dựa trên các tab.


Menu 2 cấp dạng tab Một trình đơn nằm ngang 2 cấp trên trang web bằng cách sử dụng CSS và JavaScript, khi người dùng rê con trỏ chuột đến các mục chọn của trình đơn cấp 1 thì menu cấp hai xuất hiện với hiệu ứng mờ dần.


Chú thích thân thiện Hiệu ứng này sẽ hiển thị chú thích cho các liên kết một cách thân thiện hơn với các màu sắc.


Tham số mở liên kết Hiệu ứng cho phép người dùng chọn mở một liên kết trên cửa sổ mới hay trên cửa sổ hiện tại.


Danh mục: Liên kết

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web