google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Bảng tính Hiệu ứng tạo một bảng tính trên trang web.


Danh mục: Ứng dụng

Thời gian ở trên trang web Khi đoạn mã JavaScript được tải, nó sẽ bắt đầu tính thời gian người dùng duyệt trang web, và khi người dùng rời khỏi trang web thì nó sẽ hiện thông báo cho người dùng biết.


Danh mục: Thời gian

Biến đổi thời gian Với hiệu ứng này, bạn có thể biến đổi một chuỗi số theo định dạng ngày bất kì ra chữ.


Danh mục: Thời gian, Hợp lệ

Tờ lịch tháng đơn giản Hiệu ứng tạo một tờ lịch tháng đơn giản trên trang web.


Danh mục: Thời gian, Lịch

Tờ lịch tháng Hiệu ứng là một tờ lịch tháng đơn giản và được trang trí bằng CSS trên trang web mỗi khi người dùng nhấn nút vào đối tượng được chỉ định.


Danh mục: Thời gian, Lịch

Tính thời gian từ một thời điểm Hiệu ứng JavaScript này sẽ hiển thị số năm, số tháng và số ngày đối với một thời điểm được chọn.


Đồng hồ đếm ngược Đoạn mã này sẽ tạo một đồng hồ đếm ngược trên trang web (trong ví dụ là 10 phút), khi hết thời gian thì đoạn mã JavaScript sẽ chuyển sang một địa chỉ khác. Hiệu ứng rất thích hợp cho những bài kiểm tra trực tuyến.


Ngày đơn giản Đoạn mã sẽ hiển thị ngày, tháng và năm hiện tại trên trang web (với điều kiện ngày, tháng trong máy tính đúng với ngày tháng hiện tại).


Đồng hồ định dạng 12/24 giờ Hiệu ứng hiển thị một đồng hồ theo định dạng 12/24 giờ trên trang web.


Tờ lịch tháng Hiệu ứng tạo một tờ lịch tháng cho phép chọn ngày trên trang web.


Danh mục: Thời gian, Lịch

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web