google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Biểu đồ hình tròn Hiệu ứng sẽ vẽ một biểu đồ dạng tròn với các số liệu do bạn qui định trước.


Danh mục: Đồ họa

Biểu đồ đoạn thẳng Hiệu ứng sẽ vẽ một biểu đồ đoạn thẳng với các số liệu do bạn qui định trước.


Danh mục: Đồ họa

Vẽ đồ thị sin,cos Hiệu ứng là một công cụ vẽ đồ thị sin,cos trên trang web.


Danh mục: Đồ họa

Dừng đồng hồ Hãy thử khả năng phản xạ của bạn thông qua trò chơi JavaScript JavaScript này. Trò chơi JavaScript JavaScript yêu cầu bạn dừng lại số càng gần 500 càng tốt.


Danh mục: Trò chơi

Chọn màu Chọn các ô màu theo đúng thứ tự để thắng trò chơi JavaScript JavaScript này.


Danh mục: Trò chơi

Ô số Sudoku Một trò chơi trí truệ đang phổ biến. Trò chơi này có ba cấp độ.


Danh mục: Trò chơi, Kĩ năng

Số may mắn khi nhấn chuột Hiệu ứng tạo các con số ngẫu nhiên mỗi khi bạn nhấn chuột vào các đối tượng chỉ định.


Danh mục: Trò chơi

Kiểm tra giá trị số Đoạn mã sẽ kiểm tra chuỗi do người dùng nhập vào có phải là một giá trị số hay không? Hiệu ứng sẽ kiểm tra ngay trong quá trình nhập liệu, nếu không phải là số thì kí tự vừa nhập vào sẽ bí xóa.


Kiểm tra dữ liệu Hiệu ứng là một biểu mẫu với chức năng kiểm tra dữ liệu dạng text, số, radio.


Nút tạo chữ ngẫu nhiên Hiệu ứng sẽ hiển thị các dòng chữ ngẫu nhiên trong một mảng có sẵn, mỗi khi người dùng nhấn nút.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web