google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đánh dấu kiểm toàn bộ Hiệu ứng cho phép người dùng đánh dấu kiểm(bỏ đánh dấu) toàn bộ các nhóm ô kiểm trên trang web.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Sắp xếp bảng dữ liệu Hiệu ứng là một bảng dữ liệu và cho phép người d2ung sắp xếp theo các trường khác nhau, đồng thời trong quá trình sắp xếp, các hàng dữ liệu cũng sẽ được tô màu xen kẽ.


Danh mục: Biểu mẫu, Bảng

Vùng nhập liệu gợi nhớ Có lẽ khi thấy tên là bạn đã biết công dụng của hiệu ứng JavaScript này là gì ?! Hiệu ứng hoạt động tương tự chức năng auto-complete trong các chương trình soạn thảo văn bản.


Danh mục: Biểu mẫu

Kiểm tra Email Hiệu ứng sẽ kiểm tra xem chuỗi do người dùng nhập vào có đúng là một dạng thư điện tử hợp lệ không.


Danh mục: Email

Hiện email Hiệu ứng dùng JavaScript để hiển thị địa chỉ email trên trang web.


Danh mục: Email

Các khu vực qua nút nhấn Hiệu ứng tạo ra các khu vực văn bản khác nhau trên trang web và mổi thời điểm chỉ hiển thị một khu vực, để di chuyển qua các khu vực khác, người dùng nhấn vào nút được chỉ định.


Danh mục: CSS

Hàng tự động tô màu Hiệu ứng tự động kiểm tra các hàng trong bảng và tô màu xen kẽ cho nó. Bạn cũng có thể áp dụng hiệu ứng JavaScript này cho các danh sách hay các thẻ khác.


Danh mục: CSS

Lưu giữ và phục hồi cookie Đoạn mã này có thể được dùng để lưu lại dữ liệu mà người dùng đã nhập vào biểu mẫu. Khi người dùng trở lại trang chứa biểu mẫu, hiệu ứng sẽ tự động phục hồi các dữ liệu này.


Danh mục: Cookie

Dùng cookie Đoạn mã này hiển thị một nút nhấn cho phép người dùng di chuyển ngẫu nhiên đến các địa chỉ. Mỗi khi người dùng đã đi đến một địa chỉ, đoạn mã JavaScript sẽ dùng cookie để lưu lại và sẽ không chọn địa chỉ này trong lần di chuyển kết tiếp.


Danh mục: Cookie

Dùng cookie Đoạn mã này giúp bạn nắm bắt cách thiết lập, lấy và xóa dữ liệu trên cookie.


Danh mục: Cookie

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web