google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Ảnh cuộn dọc Một đoạn mã JavaScript khác để làm cho ảnh di chuyển theo chiều từ trên xuống trong khung. Người dùng có thể thay đổi tốc độ cuộn.


Chữ cuộn từ dưới lên Một đoạn mã JavaScript khác để tạo chữ cuộn trong khung theo chiều từ dưới lên và dừng lại một lúc cho người dùng xem.


Cửa sổ trượt Hiệu ứng có tác dụng tương tự như các bookmark trên trang web nhưng sự chuyển động trong hiệu ứng JavaScript này uyển chuyển và bắt mắt hơn.


Ảnh cuộn ngang Một đoạn mã JavaScript khác để làm cho ảnh di chuyển theo chiều từ phải sang trái trong khung. Người dùng có thể thay đổi tốc độ cuộn.


Tin tức cuộn[ngang] Một phiên bản khác tạo tin tức cuộn trên trang web theo chiều ngang, từ phải sang trái. Người dùng có thể thay đổi tốc độ cuộn của tin tức.


Kết hợp từ Nhập vào một chuỗi bất kì, hiệu ứng sẽ tính số hoán vị của chuỗi này và xuất ra kết quả cho bạn xem(nếu muốn).


Danh mục: Linh tinh

Đổi màu nền cho các đối tượng Hiệu ứng giúp bạn đổi ảnh hiển thị hoặc màu nền của các đối tượng một cách nhanh chóng mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến chúng.


Danh mục: Linh tinh

Chú thích cho tài liệu Hiệu ứng tự động tìm và phân tích các chú thích trên tài liệu của bạn, sau đó đặt nó bên dưới trang web.


Danh mục: Linh tinh

Hướng dẫn download Hiệu ứng sẽ kiểm tra trình duyệt mà người truy cập đang sử dụng để đưa ra hướng dẫn cách thức download tùy theo từng trình duyệt.


Danh mục: Linh tinh

Menu di chuyển xuống Đoạn mã tạo một trình đơn với các mục chọn nằm ẩn ở phía trên trang web, mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến tiêu đề của trình đơn thì các nó sẽ trượt xuống.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web