google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Chọn dữ liệu Hiệu ứng JavaScript này cho phép bạn chọn được giá trị của một mục chọn trong thẻ select mà không cần biết vị trí của nó. trong ví dụ này, bạn gõ một kí tự bất kì từ a-z và nhấn nút Find để xem hiệu ứng hoạt động.


Kiểm tra dữ liệu đăng kí Bạn có thể dùng biểu mẫu này để kiểm tra dữ liệu đăng kí của người dùng trên trang web.


Nút đổi chữ khi rê chuột Hiệu ứng làm cho nút nhấn thay đổi chữ hiển thị khi người dùng rê con trỏ chuột đến/ra khỏi nút nhấn.


Chọn không trùng Hiệu ứng sẽ tạo các mục chọn có thể hoán đổi vị trí cho nhau trong ba trình đơn xổ dọc để người dùng không bao giờ chọn trùng nhau một giá trị.


Kiểm tra số ICD Hiệu ứng sẽ kiểm tra chuỗi do người dùng nhập vào có phải là một số ICD không.


Lọc dữ liệu trong bảng Hiệu ứng giúp bạn lọc dữ liệu trong bảng dựa vào các số liệu.


Danh mục: Biểu mẫu, Bảng

Khung nhập liệu chớp sáng Khi khung nhập liệu được focus, thì màu nền của nó sẽ được thay đổi nhằm tạo sự thu hút với người dùng.


Danh mục: Biểu mẫu

Các menu dropdown về quốc gia Hiệu ứng là các dropdown về các quốc gia trên thế giới cùng với tiểu bang của một số quốc gia.


Sao chép field Hiệu ứng có thể được dùng để sao chép dữ liệu giữa các trường với nhau.


Danh mục: Biểu mẫu

Các menu dropdown liên kết nhau Hiệu ứng làm cho các giá trị của khung kéo thả thứ hai chỉ hiển thị khi người dùng đã chọn giái trị ở khung kéo thả thứ nhất.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web