google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


JavaScript tạo chỉ mục tự động với DOM Với các trang web chứa nhiều nội dung văn bản, chẳng hạn như tài liệu kĩ thuật, truyện chữ, bài viết phóng sự, ... chúng ta thường dùng cách thủ công để tạo chỉ mục cho các tiêu đề nội dung. Công việc tiêu tốn nhiều thời gian này sẽ không còn nữa nếu trang web sử dụng hiệu ứng JavaScript này, các chỉ mục sẽ được tự động nhận diện và hiển thị trong khu vực được xác định trước, công việc của người viết là chỉ cần tạo nội dung.


Liên kết nội dung liên quan Một đoạn mã tương tự như Trình đơn xếp gập để hiển thị nội dung có liên quan chỉ qua một cú nhấn chuột, và chỉ một chủ đề được hiển thị ở mỗi thời điểm. Tuy nhiên, thiết kế ở đoạn mã này không tốt bằng.


Trình đơn xếp gập Hiển thị thông tin thêm chỉ qua một cú nhấn chuột, đó là chức năng của đoạn mã JavaScript này. Tại mỗi thời điểm chỉ một trình đơn được mở, trình đơn được mở trước đó sẽ tự động được đóng lại. Hiệu ứng cho phép bạn tạo không giới hạn các trình đơn, vì vậy sẽ rất phù hợp để thiết kế các F.A.Q.


Trình đơn bật tắt kiểu XP Hiệu ứng tạo ra các trình đơn định hướng với giao diện và cách hoạt động khá giống với các trình đơn trong HĐH Windows XP. Ngoài ra, hiệu ứng còn kết hợp với cookie để lưu trạng thái của trình đơn, cùng với tính năng mờ dần là một tùy chọn, bạn có thể tắt nó đi.

Bạn có thể xem thêm phiên bản đầu tiên của hiệu ứng: Menu kiểu công tắc


Bộ điều khiển định hướng Nghe tên có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đoạn mã JavaScript này cực kì phức tạp về chức năng lẫn mã nguồn? Nếu bạn đang nghĩ như thế thì có thể tác giả đã làm bạn thất vọng rất nhiều, bởi bản thân đoạn mã không có gì là phức tạp và chức năng cũng vậy (jsB@nk nghĩ vậy); vấn đề chỉ là tên do tác giả đặt nên phải tuân theo.

Hiệu ứng chỉ là hiển thị nội dung thông tin thêm dựa vào hành vi của người dùng với các sự kiện như rê con trỏ chuột và nhấn chuột để hiển thị khung chú thích ngay vị trí này. Bạn có thể xem hiệu ứng tương tự là Nội dung chồng lấn.


Trình đơn định hướng xổ dọc Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này sử dụng trình đơn xổ dọc để tạo chức năng định hướng cho các liên kết (khác) trên trang web. Mỗi khi người dùng nhấn chọn thì trình duyệt sẽ dẫn người dùng đến địa chỉ cụ thể tương ứng do bạn thiết lập. Một hiệu ứng JavaScript cực kì nhỏ gọn nhưng đầy hiệu quả với những trang web có quá nhiều chi tiết, cần phải tiết kiệm không gian.


Ẩn/hiện khi rê chuột Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tạo các chú thích cho các đối tượng giống như F.A.Q, các chú thích sẽ được hiển thị khi người dùng rê con trỏ chuột đến và bạn có thể dùng mã HTML cho các chú thích.


Trình đơn định hướng phân cấp Đoạn mã này sẽ tự động tạo một liên kết định hướng tới bất kì trang nào chứa nó. Đoạn mã cho phép người truy cập biết chính xác vị trí mà học đang hiện diện.


Chỉ mục cho trang Đây là một đoạn mã đơn giản đến mức khó tin, nó sẽ tự động tìm tất cả các thẻ đầu đề H4 của trang web và lập chỉ mục cho chúng; nhằm tạo sự thuận lợi cho người sử dụng nếu nội dung trang web quá dài. Bạn cũng có thể dễ dàng chỉnh sửa để hiệu ứng làm việc với bất kì thẻ đầu đề nào khác.


Menu bật-tắt dạng cây thư mục Flip Trình đơn tạo một trình đơn chứa các liên kết hình thành nên một cấu trúc trông giống cây thư mục, với hình ảnh ở mỗi liên kết, người dùng có thể hiển thị hay ẩn một nhánh thư mục chỉ với thao tác nhấn chuột.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web