google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Offsite Links Theo giới thiệu của tác giả, thì khi dùng đoạn mã JavaScript này, nếu liên kết mà người dùng nhấn vào sẽ đi tới một doamin khác thì nó tự động tạo một cửa sổ trình duyệt mới cho liên kết này.


Danh mục: Liên kết

Liên kết tài trợ ẩn Một đoạn mã khá 'ma giáo'. Nó sẽ hiển thị nội dung liên kết trên thanh trạng thái khác so với liên kết thực.


Danh mục: Liên kết

Liên kết chứa file Hiệu ứng sẽ hiển thị đường dẫn đến tập tin chứa đoạn mã JavaScript này.


Ảng từng ngày Một đoạn mã JavaScript khác để hiển thị ảnh cho từng ngày trong tuần, với đường dẫn đến các liên kết khác nhau cho từng ảnh.


Danh mục: Hình ảnh

Đổi ảnh khi rê chuột Một đoạn mã JavaScript khác dùng để đổi ảnh khi người dùng rê con trỏ chuột đến. Trong hiệu ứng JavaScript này, thay vì dùng cách thông thường, đoạn mã JavaScript thiết lập thuộc tính mới oversrc chứa đường dẫn ảnh cần đổi.


Chuyển ảnh tự động Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để chúng ta có thể đổi ảnh liên tục trong khoảng thời gian nào đó.


Trưng bày ảnh Một đoạn mã JavaScript đơn giản để trưng bày ảnh trên trang web với các nút di chuyển ảnh tới và lui.


Phóng to ảnh Hiệu ứng giúp người dùng phóng to ảnh bằng một cú nhấn trái chuột và làm cho ảnh có kích thước bình thường trở lại bằng một cú nhấn đúp.


Danh mục: Hình ảnh

Ảnh thông minh Khi bạn thiết lập thuộc tính class=smart cho các ảnh với hiệu ứng JavaScript này, thì ảnh sẽ tự động phóng to khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Hình ảnh

Lightbox JS v2.0 Một hiệu ứng xem ảnh trên trang web cực kì độc đáo và hấp dẫn.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web