google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Thời gian lần truy cập gần nhất Đoạn mã dùng cookie để lưu lại thời điểm truy cập mới nhất của người lướt web.


Danh mục: Cookie

Lưu dữ liệu của biểu mẫu Một đoạn mã JavaScript khác dùng cookie để lưu dữ liệu mà người dùng nhập vào biểu mẫu.


Danh mục: Cookie

Phần trăm giữa hai số Đoạn mã này có tác dụng tính độ khác biệt giữa hai giá trị số ra phần trăm tương ứng.


Danh mục: Tính toán

Tính số tiền lương hưu Đoạn mã sẽ giúp bạn tính số tiền lương hưu mà bạn sẽ nhận được khi đến tuổi về hưu. Lưu ý: công thức tính này không áp dụng cho nước Việt Nam.


Danh mục: Tính toán

Tính chu vi đường tròn Một đoạn mã JavaScript JavaScript đơn giản khác để tính chu vi">chu vi của đường tròn với giá trị bán kính do người dùng nhập vào.


Biến đổi đơn vị dữ liệu Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này để biến đổi một đơn vị dữ liệu sang các dạng khác nhau.


Giải phương trình bậc 2 Hiệu ứng giúp bạn giải phương trình bậc 2 một cách nhanh chóng mà không cần phải tính toán nhiều.


Mở cửa sổ popup với kích thước riêng Đoạn mã giúp bạn tạo các sửa sổ popup trên trang web với các thông số về kích thước và các thanh công cụ có giá trị khác nhau tùy theo mỗi liên kết.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Khung gõ địa chỉ website Hiệu ứng là một trình duyệt mini ngay bên trong trang web. Để sử dụng, người dùng nhập vào địa chỉ website cần đến và nhấn nút 'Go to', nếu địa chỉ là hợp lệ, đoạn mã sẽ thông báo trên thanh trạng thái dòng chữ 'Connecting...', ngược lại thì nó sẽ thông báo địa chỉ không hợp lệ.


Cửa sổ popup giữa màn hình Một đoạn mã JavaScript khác để bạn tạo các cửa sổ popup xuất hiện ở giữa màn hình.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web