google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trưng bày ảnh Hiển thị một vùng trưng bày ảnh đơn giản với tiêu đề và mô tả cho mỗi ảnh. Hiệu ứng rất đơn giản để cài đặt và chỉnh sửa.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Lightbox JS v2.0 Một hiệu ứng xem ảnh trên trang web cực kì độc đáo và hấp dẫn.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Ảnh thu nhỏ khi nhấp chuột Hiệu ứng JavaScript này sẽ làm cho ảnh thu nhỏ dần và biến mất khi người dùng nhấn chuột vào nó.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Trình xem ảnh dùng với PHP Hiệu ứng này tạo một trình xem ảnh trên trang web sử dụng kết hợp Javascript với PHP, nó dùng mmột file PHP để chứa các ảnh. Để sử dụng được hiệu ứng này, host của bạn phải hỗ trợ PHP và tải về file getpics.txt rồi đổi thành getpics.php, upload lên server.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Xem ảnh Bạn có thể sử dụng đoạn mã JavaScript này để cho người dùng có thể xem ảnh thông qua trang web của mình.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Trưng bày và trình diễn ảnh Hiệu ứng tạo một vùng để trưng bày ảnh và nếu người dùng nhấp chọn thì ảnh sẽ chuyển sang chế độ trình diễn.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Phóng to ảnh qua chuột Hiệu ứng sẽ phóng to ảnh theo một kích thước ta qui định khi rê con trỏ chuột vào.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Tăng/giảm kích thước ảnh Hiệu ứng có thể tăng /giảm kích thước của một ảnh dễ dàng.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Slideshow ảnh Hiệu ứng tạo một slideshow ảnh từ phải sang trái.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

Ảnh đầy trang web Hiệu ứng sẽ phóng to ảnh đầy vùng nội dung của trang web.


Danh mục: Hình ảnh, Xem ảnh

iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web