google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tự động tải lại trang web Đoạn mã này sử dụng JavaScript để làm cho trình duyệt tự động tải lại nội dung của trang web sau mỗi 5 phút.


Thêm bớt các item trong listbox Một đoạn mã JavaScript khác để người dùng có thể thêm bớt các item giữa hai listbox với nhau.


Danh mục: Biểu mẫu

Undo-Redo Hiệu ứng JavaScript này sẽ cung cấp khả năng undo/redo cho các khung nhập liệu, do đó tốt nhất là bạn nên thêm công cụ này vào các trình soạn thảo văn bản trên trang web của mình.


Danh mục: Ứng dụng

Di chuyển đến đầu trang Khi dùng công cụ này, nếu kích thước cửa sổ mà máy khách đang duyệt quá nhỏ hoặc nội dung tài liệu người dùng đang xem quá ngắn thì nó sẽ tự động hiển thị liên kết để người dùng có thể di chuyển lên đầu trang nếu muốn, ngược lại thì nó không hiển thị.


Danh mục: Ứng dụng

Thông tin hệ thống và trình duyệt Một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để hiển thị thông tin về trình duyệt và cấu hình hệ thống của máy khách.


Danh mục: Trình duyệt

Kiểm tra trình duyệt nhanh chóng Kiểm tra loại trình duyệt của khách đang dùng là việc làm cần thiết trong lập trình JavaScript. Công cụ này sẽ giúp bạn làm một cách nhanh chóng chuyện này để đưa ra các phương thức phù hợp từng tình huống.


Danh mục: Thủ thuật

Đọc tin tức dạng RSS Công cụ này sẽ chuyển tin tức dạng RSS từ một địa chỉ URL mà bạn chỉ định thành định dạng HTML.


Danh mục: Ứng dụng

Tạo dấu vết cho các công cụ tìm kiếm Công cụ này có thể dùng để tạo dấu vết để các công cụ tìm kiếm có thể thấy được website của bạn. Công cụ này sẽ xuất ra các thẻ meta và nhiệm vụ của bạn là chỉ cần dán nó vào các trang web của mình.


Viết chữ ra trang web Một đoạn mã JavaScript khác để người dùng có thể viết chữ trực tiếp trê trang web của bạn.


Danh mục: Ứng dụng

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web