google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


JavaScript tính tổng với Dấu kiểm Thêm một đoạn mã JavaScript đơn giản khác nữa để thực hiện việc tính tổng với các giá trị của dấu kiểm. Đoạn mã JavaScript này chỉ thực hiện vòng lặp for để kiểm tra và thực hiện. Một hiệu ứng tuy đơn giản nhưng rất hữu ích.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Chọn thông tin muốn xem dùng ảnh Đây là phiên bản nâng cấp của Chọn thông tin muốn xem, thêm tính năng hiển thị hình ảnh cho mỗi mục chọn khi người dùng nhấn vào các nút radio.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Chọn thông tin muốn xem Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này nếu cần tiết kiệm không gian trên các trang web. Mỗi khi người dùng nhấn chọn các nút radio, thông tin cần thiết dành cho mỗi nút sẽ được hiển thị. Một đoạn mã đơn giản nhưng hữu ích.

Bạn có thể xem thêm Chọn thông tin muốn xem dùng ảnh


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Vô hiệu các nút chọn khi tải trang Hãy dùng đoạn mã JavaScript này nếu bạn cần vô hiệu hóa các nút chọn radio ngay khi trang web vừa tải xong. Hiệu ứng có thể được cài đặt để sử dụng cho nhiều nhóm khác nhau trên cùng một trang web, và rất dễ sử dụng.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Bật/tắt thông tin phụ Một đoạn mã đơn giản cho phép người dùng hiển thị các thông tin phụ dựa vào sự chọn lựa các tùy chọn đánh dấu.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Đánh dấu kiểm toàn bộ Hiệu ứng cho phép người dùng đánh dấu kiểm(bỏ đánh dấu) toàn bộ các nhóm ô kiểm trên trang web.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Tạo các nút radio Hiệu ứng tạo các nút radio để người dùng mỗi lần chỉ được phép chọn một.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Giới hạn số checkbox được chọn Hiệu ứng chỉ cho phép người dùng chọn 2 trong 3 ô checkbox.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Đánh dấu kiểm toàn bộ Một đoạn mã JavaScript khác để tạo một nút nhấn có khả năng đánh dấu kiểm toàn bộ các ô kiểm dành cho người dùng.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Đánh dấu kiểm từng nhóm Hiệu ứng có thể thực hiện đánh dấu kiểm từng nhóm checkbox.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web