google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Lấy đối tượng bằng hàm $ Khi dùng hiệu ứng này, thay vì dùng hàm document.getElementById('a');, bạn có thể dùng hàm $('a'); để lấy đối tượng a nào đó. Còn nếu muốn lấy về tất cả các đối tượng thì bạn chỉ cần dùng $('a','b',obj,obj2,'c','d');.


Danh mục: Thủ thuật

Lấy vị trí Bạn có thể dùng công cụ này để lấy vị trí left, top của một đối tượng.


Danh mục: Thủ thuật

Lấy các đối tượng qua lớp Dùng công cụ này để lấy tất cả các đối tượng có cùng tên class trên trang web.


Danh mục: Thủ thuật

Lấy các đối tượng thông qua thuộc tính Bạn có thể dùng công cụ này để lấy tất cả các đối tượng có cùng thuộc tính trên trang web. Giá trị trả về sẽ là một mảng.


Danh mục: Thủ thuật

Lưu dữ liệu trong biến Một đoạn mã JavaScript đơn giản dùng để lưu trực tiếp dữ liệu trong câu lệnh Prompt vào biến.


Danh mục: Thủ thuật

Hiển thị câu chào 2 Hiệu ứng dựa vào giờ hệ thống trên máy để đưa ra câu chào.


Danh mục: Thủ thuật

Hiển thị câu chào Hiệu ứng dựa vào giờ hệ thống trên máy để đưa ra câu chào trên trang web.


Danh mục: Thủ thuật

Áp dụng hiệu ứng mờ qua hàm <code>fade()</code> Đoạn mã là một công cụ hữu ích dành cho những người thiết kế web. Nó có công dụng dùng để làm mờ/hiện rõ dần cho bất kì đối tượng nào bằng cách định nghĩa và sử dụng hàm fade() trong trang web.

Cú pháp của hàm như sau: fade(element id,time increment, 'in' or 'out');


Danh mục: Thủ thuật

Chữ có bóng Hiệu ứng tạo các dòng chữ với những bóng đổ đầy màu sắc thông qua các bộ lọc.


Danh mục: Thủ thuật

Một số hàm về chuỗi Hiệu ứng sử dụng một số hàm biến đổi chuỗi như biến thành chữ hoa, chữ thường, ASCII...


Danh mục: Thủ thuật

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web