google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Mở liên kết trong các cửa sổ mới Nếu loại tài liệu mà trang web bạn sử dụng là STRICT thì thuộc tính target của thẻ <A> sẽ không có tác dụng. Tuy nhiên, đoạn mã JavaScript này sẽ giúp bạn bổ sung tính năng target trên loại tài liệu này một cách nhanh chóng và tiện lợi.


Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần thêm thuộc tính non-html với liên kết muốn mở trong cửa sổ mới, chẳng hạn như <a href="yourDocument.html" class="non-html">A sample file</a>


Đồng thời, hiệu ứng cũng sẽ không mở liên kết trong cửa sổ mới nếu có thêm một phím như Ctrl, Shift,... được nhấn trong lúc bạn nhấp vào liên kết.


Danh mục: Thủ thuật

Nạp tập tin JavaScript Bạn có thể sử dụng kĩ thuật Document Object Model (DOM) giống như hiệu ứng JavaScript này để nạp một tập tin JavaScript nào đó.


Print to Preview Một hiệu ứng khác tạo liên kết 'Print this page' trên trang web bằng kĩ thuật Document Object Model (DOM); hiệu ứng có thể hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến hiện nay.


Danh mục: Thủ thuật

Lấy địa chỉ của trang web refer Bạn có thể dùng thủ thuật JavaScript nhỏ này để biết được địa chỉ của trang web mà đã chuyển đến trang chứa đoạn mã JavaScript này.


Danh mục: Thủ thuật

getXML Đoạn mã này sẽ giúp bạn lấy nội dung của một node XML và chuyển nó thành text. Đoạn mã sẽ rất hữu ích với các ứng dụng sử dụng AJAX.


Danh mục: Thủ thuật

Chuyển trang với khoảng thời gian Đoạn mã này giúp bạn tạo hiệu ứng chuyển trang trên một trang web sau một khoảng thời gian nào đó, đồng thời khoảng thời gian này sẽ được hiển thị trên thanh tiêu đề của trang chuyển.


Danh mục: Thủ thuật

Các giải thuật sắp xếp Một số giải thuật sắp xếp được tôi hiện thực bằng ngôn ngữ JavaScript, như: Heap sort, Quick sort, Counting sort và Bucket sort. Những đoạn script khá hữu ích cho việc giảng dạy về các giải thuật này. Thực chất, đây cũng là các bài tập lớn mà tôi làm lúc học môn Giải Thuật-Algorithm.


Danh mục: Thủ thuật

Phương thức in Đoạn mã tạo một nú có chức năng in trong trang web. Hiệu ứng chỉ giúp ta làm quen với phương thức Print trong JavaScript.


Danh mục: Thủ thuật

Cửa sổ tự đóng Đoạn mã tạo ra một cửa sổ tự động đóng sau 5 giây. Hiệu ứng giúp bạn làm quen với phương thức setTimeout().


Danh mục: Thủ thuật

Bộ lọc kéo dãn Hiệu ứng giúp bạn làm quen với bộc lọc Stretch trong IE5+.


Danh mục: Thủ thuật

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web