google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Popup với các thông số Hiệu ứng sẽ tạo một cửa sổ popup mới với các thông số do bạn chọn như hiển thị tại tọa độ nào, có hay không có các trình đơn, toolbar, scrollbar,...


Danh mục: Thủ thuật

Tạo popup với vòng lặp for Khi ta truy cập vào trang web có chứa đoạn mã này thì nó sẽ tạo ra một số lượng cửa sổ popup mà ta đã qui định trước bởi vòng lặp for.


Danh mục: Thủ thuật

Lời chào với sự kiện onLoad và onUnload Đoạn mã này sử dụng các sự kiện onLoad và onUnload để gửi lời chào đến người duyệt web mỗi khi họ vào/ra trang web.


Danh mục: Thủ thuật

Cửa sổ ở trung tâm màn hình và luôn được chọn Một đoạn mã JavaScript đơn giản để tạo một cửa sổ nhỏ luôn xuất hiện ở trung tâm màn hình và luôn được chọn. Hiệu ứng rất thích hợp với những quảng cáo popup bởi vì nó dường như sẽ bắt buộc người duyệt web phải xem nó và tắt đi nếu muốn xem sang các trang web khác.


Danh mục: Thủ thuật

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web