google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Cửa sổ ở trung tâm màn hình và luôn được chọn Một đoạn mã JavaScript đơn giản để tạo một cửa sổ nhỏ luôn xuất hiện ở trung tâm màn hình và luôn được chọn. Hiệu ứng rất thích hợp với những quảng cáo popup bởi vì nó dường như sẽ bắt buộc người duyệt web phải xem nó và tắt đi nếu muốn xem sang các trang web khác.


Danh mục: Thủ thuật

Lời chào với sự kiện onLoad và onUnload Đoạn mã này sử dụng các sự kiện onLoad và onUnload để gửi lời chào đến người duyệt web mỗi khi họ vào/ra trang web.


Danh mục: Thủ thuật

Tạo thanh cuộn cho các đối tượng Đoạn mã này có thể được dùng để tạo thanh cuộn cho các đối tượng như bảng, khung,...


Danh mục: Thủ thuật

Print to Preview Một hiệu ứng khác tạo liên kết 'Print this page' trên trang web bằng kĩ thuật Document Object Model (DOM); hiệu ứng có thể hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến hiện nay.


Danh mục: Thủ thuật

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web