google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đổi chữ khi rê chuột Một đoạn mã JavaScript cực kì đơn giản để đổi chữ của một đối tương nào đó trên trang web với sự kiện onMouseover.

Chú ý: không chỉ với sự kiện onMouseover, bạn có thể áp dụng hiệu ứng JavaScript này cho hầu hết các sự kiện của JavaScript và đối tượng hỗ trợ.


Danh mục: Thủ thuật

in_array() Hàm thư viện này sẽ giúp việc tìm kiếm trong một mảng sẽ trở nên đơn giản hơn, nó sẽ trả về 'true' nếu phần tử cần tìm tồn tại trong mảng, ngược lại là 'false'.


Danh mục: Thủ thuật

Thay đổi nội dung bằng thuộc tính <code>innerHTML</code> Đoạn mã cho phép bạn thay đổi nội dung(mã HTML) của một đối tượng nào đó như: div, table, span... bằng cách sử dụng thuộc tính innerHTML. Trong ví dụ này là các đối tượng divcell với sự kiện onMouseover và onClick. Tuy nhiên, hiệu ứng nàu chỉ được chỉ dụng với trình duyệt IE.


Danh mục: Thủ thuật

Hàm getElementsByClassName Bản thân ngôn ngữ lập trình JavaScript không cung cấp cho ta hàm lấy một đối tượng thông qua tên lớp, mà chỉ là ID, tên và thẻ. Nay với hàm này, chúng ta có thể thực hiện điều này dễ dàng.


Danh mục: Thủ thuật

Cài Homepage và Favorite Dùng đoạn mã JavaScript này để người dùng có thể cài đặt trang chủ trình duyệt của họ tới website của bạn hoặc thêm site của bạn vào trang yêu thích. Đoạn mã này dùng hai hàm đơn giản để bạn có thể đặt ở bất cứ nơi nào trên trang web.


Danh mục: Thủ thuật

Tắt nút submit Thỉnh thoảng bạn chỉ cần người dùng gửi dữ liệu lên trang web thông qua các biểu mẫu nhập liệu một lần mà thôi, nhưng vì lí do nào đó, người dùng có thể nhấn "Submit" nhiều hơn một lần; vì vậy hãy sử dụng hiệu ứng JavaScript này, nó sẽ rất hữu ích trong trường hợp này.


Danh mục: Thủ thuật

Popup với các thông số Hiệu ứng sẽ tạo một cửa sổ popup mới với các thông số do bạn chọn như hiển thị tại tọa độ nào, có hay không có các trình đơn, toolbar, scrollbar,...


Danh mục: Thủ thuật

Tạo màu cho thanh trượt bằng CSS Đây đơn giản chỉ là một đoạn mã CSS tạo màu cho thanh trượt trên trang web. Bạn có thể thay đổi thông số màu của hiệu ứng thành màu ưa thích để áp dụng cho trang web của mình hoặc copy mã CSS và ghi vào một tập tin .css để sử dụng cho nhiều trang.


Danh mục: Thủ thuật

Chữ đổi màu khi rê chuột Một đoạn mã JavaScript cực kì đơn giản, làm cho chữ đổi màu khi rê con trỏ chuột vào chữ.


Danh mục: Thủ thuật

Tải Firefox Nếu người dùng sử dụng các trình duyệt khác, hiệu ứng sẽ hiển thị một hình ảnh dẫn tới website của Firefox để người dùng có thể đến và tải về dùng.


Danh mục: Thủ thuật

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web