google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Tạo đường viền và làm rõ ảnh khi rê chuột Hiệu ứng JavaScript này sẽ tạo một đường viền hoặc làm rõ ảnh khi người dùng rê con trỏ chuột lên chúng. Bạn có thể sử dụng từng hiệu ứng hoặc kết hợp cả hai lại. Đoạn mã dùng CSS để tạo hiệu ứng.


Danh mục: Thủ thuật

Đổi ảnh khi rê chuột ra Đây là một đoạn mã JavaScript JavaScript khác dạng đơn giản có tác dụng đổi ảnh khi người dùng rê con trỏ chuột ra khỏi ảnh.


Danh mục: Thủ thuật

Dãn ảnh tới kích thước cửa sổ Với một đoạn mã JavaScript đơn giản, bạn có thể kéo dãn ảnh tới đúng kích thước của cửa sổ trình duyệt.


Danh mục: Thủ thuật

Ảnh nền tĩnh Hiệu ứng làm cho ảnh nền trang trí website luôn bất động, không di chuyển mặc dù ta di chuyển các thanh trượt.


Danh mục: Thủ thuật

Ảnh phóng to/thu nhỏ Hiệu ứng sẽ phóng to hoặc thu nhỏ ảnh với kích thuớc do ta qui định trước tùy thuộc vào trạng thái nhấn chuột vào ảnh.


Danh mục: Thủ thuật

Đổi ảnh khi rê chuột Hiệu ứng làm chuyển ảnh khác khi ta rê con trỏ chuột đến một ảnh.


Danh mục: Thủ thuật

Chú thích cho khung nhập liệu Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để ghi chú thích các khung nhập liệu dạng Input và TextArea. Hiệu ứng sẽ hiển thị dòng chú thích ngay trong khung nhập liệu và sẽ biến mất khi người dùng nhấp chuột vào các khung này để bắt đầu việc nhập liệu.


Danh mục: Thủ thuật

Thuộc tính Readonly cho textbox Hiệu ứng sử dụng thuộc tính Readonly trên input dạng text để người dùng không thể chỉnh sửa nó.


Danh mục: Thủ thuật

Chuyển sang chữ hoa Hiệu ứng sẽ chuyển chuỗi văn bản người dùng nhập vào sang chữ hoa bằng hàm toUpperCase().


Danh mục: Thủ thuật

Chuyển sang chữ thường Hiệu ứng sẽ chuyển chuỗi văn bản người dùng nhập vào sang chữ thường bằng hàm toLowerCase().


Danh mục: Thủ thuật

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web