google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đổi chữ khi rê chuột Một đoạn mã JavaScript cực kì đơn giản để đổi chữ của một đối tương nào đó trên trang web với sự kiện onMouseover.

Chú ý: không chỉ với sự kiện onMouseover, bạn có thể áp dụng hiệu ứng JavaScript này cho hầu hết các sự kiện của JavaScript và đối tượng hỗ trợ.


Danh mục: Thủ thuật

Chữ đổi màu khi rê chuột Một đoạn mã JavaScript cực kì đơn giản, làm cho chữ đổi màu khi rê con trỏ chuột vào chữ.


Danh mục: Thủ thuật

Chuột các loại Hiệu ứng tạo ra các loại con trỏ chuột khi ta rê con trỏ chuột đến các liên kết.


Danh mục: Thủ thuật

4 ô vuông Hiệu ứng sẽ tô màu từng ô vuông sau mỗi 5 giây, mục đích của hiệu ứng chỉ giúp bạn làm quen với việc định thời cho phương thức trong Javascript.


Danh mục: Thủ thuật

Thẻ legend Hiệu ứng dùng thẻ LEGEND của ngôn ngữ HTML để bao khung một đoạn văn bản.


Danh mục: Thủ thuật

Xác nhận đóng cửa sổ Hiệu ứng dùng để xác nhận thực thi hàm đóng cửa sổ trình duyệt.


Danh mục: Thủ thuật

Xác nhận một hàm Hiệu ứng dùng để xác nhận việc thực thi một hàm nào đó.


Danh mục: Thủ thuật

Hộp thoại xác nhận Hiệu ứng sẽ tạo ra một hộp thoại nhằm xác nhận hành động khi ta nhấp vào liên kết.


Danh mục: Thủ thuật

Bỏ các banner/popup quảng cáo của HyperMart Đoạn mã dùng trong việc gỡ bỏ các quảng cáo popup của máy chủ HyperMart.


Danh mục: Thủ thuật

Bỏ các quảng cáo popup Đoạn mã dùng trong việc gỡ bỏ các quảng cáo popup của các máy chủ. Để thực hiện hiệu ứng, bạn phải online để xem mã nguồn của trang web rồi thay 'test' trong mã nguồn của hiệu ứng bằng tên của các popup thường xuất hiện.


Danh mục: Thủ thuật

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web