google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Cây thư mục Hiệu ứng sử dụng các tập tin hình ảnh để tạo một cây thư mục chứa các liên kết của website.


Menu có màu nền thay đổi Hiệu ứng tạo một trình đơn với màu nền của các mục chọn sẽ di chuyển theo con trỏ chuột khi ta rê con trỏ chuột vào.


Danh mục: Trình đơn

Định hướng bởi nút radio 2 Hiệu ứng tạo một menu chọn có chú thích kiểu radio, muốn chuyển đến địa chỉ nào đó bạn nhấp chuột chọn tên tương ứng và nhấn nút Let's Go!.


Menu nhiều cấp [ngang] Đây là một đoạn mã JavaScript khác để tạo một trình đơn nằm theo chiều ngang trên trang web, và mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến các tùy chọn thì hiệu ứng sẽ hiển thị thêm các trình đơn con tương ứng[nếu có].


Tab nội dung Nếu website của bạn có nhiều chủ đề, bạn có thể dùng đoạn script này để phân chia chủ đề thành nhiều tab nhằm tiết kiệm không gian. Mỗi khi cần thì người dùng chỉ cần nhấp chọn chủ đề mình cần xem.


Menu trượt ở phía dưới trang web Đoạn mã này tạo ra một trình đơn nằm ở dưới trang web và luôn di chuyển theo các thanh trượt, đồng thời bạn có thể ẩn hoặc hiện trình đơn này một cách dễ dàng thông qua các liên kết Show/Hide Menu.


Menu chuột phải Một đoạn mã JavaScript khác để tạo trình đơn trên trang web với sự kiện nhấn phải chuột.


Liên kết chứa file Hiệu ứng sẽ hiển thị đường dẫn đến tập tin chứa đoạn mã JavaScript này.


Menu trượt dùng Layer Đoạn mã dùng các DIV để tạo một menu nằm ở đầu trang web, mỗi khi người dùng rê chuột vào tiêu đề của menu thì nó sẽ xuất hiện đầy đủ bằng cách được kéo xuống tự động.


Menu ẩn ở phía trái Hiệu ứng sẽ làm cho một trình đơn có các mục chọn ẩn ở phía trái của trang web và trình đơn này có thể di chuyển theo thanh trượt, khi rê con trỏ chuột đến thì menu sẽ tự động xuất hiện để ta xem các mục chọn.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web