google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Menu chuột phải Một đoạn mã JavaScript khác để tạo trình đơn trên trang web với sự kiện nhấn phải chuột.


Menu khi nhấn đúp chuột Hiệu ứng sẽ tạo một trình đơn mỗi khi người dùng nhấn đúp chuột vào khoảng trống bất kì trên trang web.


Menu chuột phải Một đoạn mã JavaScript khác để tạo trình đơn trên trang web với sự kiện nhấn phải chuột.


Menu nhấp phải chuột Một đoạn mã JavaScript khác để tạo trình đơn trên trang web với sự kiện nhấn phải chuột.


Menu ngữ cảnh Hiệu ứng tạo một trình đơn ngữ cảnh với các liên kết và lệnh đơn giản cho trang web khi bạn nhấp phải chuột vào chỗ bất kì trên trang web chứa đoạn mã JavaScript này.


Menu chuột trái Hiệu ứng làm xuất hiện một trình đơn khi bạn nhấp trái chuột vào khoảng trống bất kì trên trang web.


Menu chuột phải Một đoạn mã JavaScript khác để tạo một trình đơn ngữ cảnh trên trang web với sự kiện nhấp phải chuột.


Menu ngữ cảnh chuột phải Hiệu ứng tạo ra một trình đơn khá sinh động và bắt mắt khi ta nhấp phải chuột vào một vị trí bất kì trên trang web.


Menu ngữ cảnh nhiều cấp Hiệu ứng tạo ra một trình đơn ngữ cảnh khác thay thế trình đơn của trình duyệt. Trình đơn được tạo ra có nhiều cấp như ta muốn đồng thời được trang trí rất bắt mắt.


Menu ngữ cảnh chuột phải Hiệu ứng tạo một trình đơn ngữ cảnh với sự kiện nhấn phải chuột ở vị trí bất kì tên trang web. Trình đơn ngữ cảnh này được trang trí với các hình ảnh cùng với lệnh cơ bản trên một trang web như Back, Forward, Print, Refresh, Zoom In/Out...


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web