google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Menu trượt nhiều kiểu Hiệu ứng tạo ra các trình đơn trượt nằm ở nhiều vị trí khác nhau trên trang web: top, left, right. Các trình đơn này có tốc độ trượt khác nhau mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến và đồng thời chúng cũng có khả năng tự động trượt theo các thanh cuộn của trang web. Các cài đặt của những menu này nằm trong các tập tin .js bên ngoài nhằm tạo sự thuận lợi cho việc chỉnh sửa.


Menu di chuyển xuống Đoạn mã tạo một trình đơn với các mục chọn nằm ẩn ở phía trên trang web, mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến tiêu đề của trình đơn thì các nó sẽ trượt xuống.


Menu trượt ở phía trái trang web Hiệu ứng dùng các hình ảnh để tạo ra các trình đơn trượt nằm ở phía trái trang web. Ban đầu các trình đơn này chỉ hiển thị phần tiêu đề, để xem các tùy chọn, bạn phải dùng chuột nhấn vào phần tiêu đề các của menu.


Menu trượt ở đầu trang web Hiệu ứng dùng các hình ảnh để tạo ra các trình đơn trượt nằm ở đầu trang web. Ban đầu các trình đơn này chỉ hiển thị phần tiêu đề, để xem các tùy chọn, bạn phải dùng chuột nhấn vào phần tiêu đề các của menu.


Menu ẩn trong logo Hiệu ứng tạo một trình đơn ẩn trong logo của website. Logo này tự động trượt theo các thanh trạng và mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến logo thì trình đơn sẽ được hiển thị, và khi rê con trỏ chuột ra khỏi menu sau một khoảng thời gian thì menu sẽ chuyển thành logo như cũ. Một hiệu ứng rất tuyệt dùng để tiết kiệm không gian trên tran web.


Menu trượt ở phía dưới trang web Đoạn mã này tạo ra một trình đơn nằm ở dưới trang web và luôn di chuyển theo các thanh trượt, đồng thời bạn có thể ẩn hoặc hiện trình đơn này một cách dễ dàng thông qua các liên kết Show/Hide Menu.


Menu-khung trượt Khi người dùng chọn một trình đơn, đoạn mã JavaScript sẽ làm cho khung chứa nội dung của trình đơn được chọn tự động trượt ra trượt vào.


Menu tin tức Hiệu ứng tạo các trình đơn chứa tin tức di chuyển từ dưới len theo hai cách: các tin tức di chuyển đều hoặc di chyển theo từng tin một.Bạn có thể chọn một trong hai cách và thay đổi các thông số cho phù hợp để áp dụng cho wbsite của mình.


Menu nhiều cấp Một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng một menu nhiều cấp trên trang web.


Menu với ảnh nền động Đoạn mã dùng hình ảnh để tạo ra một trình đơn với các mục chọn ter6n trang web, sau đó dùng thêm các ảnh phụ để làm cho trình đơn sống động hơn với ảnh nền chạy qua lại.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web