google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình đơn ẩn ở phía trái Hiệu ứng tạo một trình đơn tự động nằm khuất ở phía trái của trang web và chỉ hiển thị phần tiêu đề trình đơn ở trạng thái bình thường, nhưng mỗi khi người dùng rê chuột đến thì trình đơn sẽ trượt từ trong với đầy đủ các tùy chọn.


Menu có chú thích Hiệu ứng tạo một menu có khung được tô sáng và xuất hiện chú thích mỗi khi người dùng rê chuột đến mục chọn nào đó.


Danh mục: Trình đơn

Ẩn/hiện khi rê chuột Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tạo các chú thích cho các đối tượng giống như F.A.Q, các chú thích sẽ được hiển thị khi người dùng rê con trỏ chuột đến và bạn có thể dùng mã HTML cho các chú thích.


Menu nhiều cấp đơn giản Hiệu ứng tạo một trình đơn nhiều cấp dạng đơn giản trên trang web.


Chú thích cho menu Hiệu ứng tạo các chú thích nằm trong một khung cho những mục chọn của trình đơn, khung này sẽ tự động trượt ra/vào khi người dùng rê con trỏ chuột vào các mục chọn.


Trình đơn nhiều tầng Một đoạn mã JavaScript khác để tạo một trình đơn nhiều cấp nằm ở phía trái trang web. Hiệu ứng sẽ hiển thị các trình đơn phụ mỗi khi người dùng rê chuột đến các trình đơn chính.


Menu được tô nền Hiệu ứng tạo một trình đơn sẽ tô sáng nền các mục chọn mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Trình đơn

Menu với hiệu ứng chuyển tiếp Đoạn mã tạo một trình đơn trên trang web với hiệu ứng chuyển tiếp ảnh nền của trình đơn mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột đến các mục chọn. Hiệu ứng có tất cả 23 kiểu chuyển tiếp, đồng thời hiệu ứng cho phép bạn chọn kiểu chuyển tiếp muốn xem thông qua một trình đơn xổ dọc.


Danh mục: Trình đơn

Bộ điều khiển định hướng Nghe tên có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng đoạn mã JavaScript này cực kì phức tạp về chức năng lẫn mã nguồn? Nếu bạn đang nghĩ như thế thì có thể tác giả đã làm bạn thất vọng rất nhiều, bởi bản thân đoạn mã không có gì là phức tạp và chức năng cũng vậy (jsB@nk nghĩ vậy); vấn đề chỉ là tên do tác giả đặt nên phải tuân theo.

Hiệu ứng chỉ là hiển thị nội dung thông tin thêm dựa vào hành vi của người dùng với các sự kiện như rê con trỏ chuột và nhấn chuột để hiển thị khung chú thích ngay vị trí này. Bạn có thể xem hiệu ứng tương tự là Nội dung chồng lấn.


Trình đơn định hướng phân cấp Đoạn mã này sẽ tự động tạo một liên kết định hướng tới bất kì trang nào chứa nó. Đoạn mã cho phép người truy cập biết chính xác vị trí mà học đang hiện diện.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web