google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Menu khi nhấp phải chuột Khi nhấp phải chuột ở vị trí bất kì trên trang wen, hiệu ứng tạo một trình đơn với các tùy chọn được tô sáng khi có sự kiện rê con trỏ chuột đến.


Menu chọn động Hiệu ứng tạo ra các liên kết chức các danh sách chọn động.


Menu ngữ cảnh nhiều cấp Hiệu ứng tạo ra một trình đơn ngữ cảnh khác thay thế trình đơn của trình duyệt. Trình đơn được tạo ra có nhiều cấp như ta muốn đồng thời được trang trí rất bắt mắt.


Menu ngữ cảnh chuột phải Hiệu ứng tạo ra một trình đơn khá sinh động và bắt mắt khi ta nhấp phải chuột vào một vị trí bất kì trên trang web.


Menu nghiêng khi rê chuột Hiệu ứng là một trong những cách thức bắt sự kiện rê con trỏ chuột lên trên một đối tượng, hiệu ứng làm cho chữ trong trình đơn bị nghiêng khi ta rê con trỏ chuột đến.


Danh mục: Trình đơn

Menu với ảnh chuyển tiếp Đoạn mã tạo ra một trình đơn có sử dụng ảnh nền trên trang web, mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào/ra các mục chọn thì các ảnh nền sẽ được sử dụng những hiệu ứng chuyển tiếp trông rất bắt mắt.


Danh mục: Trình đơn

Menu kiểu popup Hiệu ứng tạo ra bảng chứa các liên kết con tương ứng mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào các liên kết được chỉ định.


Cây thư mục Hiệu ứng tạo một menu có dạng cây thư mục với các dữ liệu chỉ hiển thị khi bạn nhấp chuột vào folder tượng trưng.


Menu dạng các tab Hiệu ứng tạo một trình đơn với các mục chọn giống như các tab và mỗi tab sẽ có một màu khác nhau khi bạn rê hoặc nhấp chuột vào các mục chọn này.


Menu nhiều cấp Hiệu ứng tạo một trình đơn nhiều cấp trên trang web, bạn có thể đặt trình đơn này ở vị trí bất kì trên trang web của mình.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web