google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình đơn nhiều tầng Một đoạn mã JavaScript khác để tạo một trình đơn nhiều cấp nằm ở phía trái trang web. Hiệu ứng sẽ hiển thị các trình đơn phụ mỗi khi người dùng rê chuột đến các trình đơn chính.


Trình đơn xổ dọc đơn giản Trình đơn xổ dọc này trong rất gọn nhẹ và dễ dàng để cài đặt vào bất cứ vị trí nào trên trang web của bạn. Đặc điểm của trình đơn JavaScript trong đoạn mã JavaScript này là trình đơn JavaScript được thiết kế theo chuẩn Web 2.0, không dùng bảng (tableless) và rất dễ để thay đổi độ sâu của trình đơn.


Menu 2 cấp dạng tab Một trình đơn nằm ngang 2 cấp trên trang web bằng cách sử dụng CSS và JavaScript, khi người dùng rê con trỏ chuột đến các mục chọn của trình đơn cấp 1 thì menu cấp hai xuất hiện với hiệu ứng mờ dần.


Trình đơn nhiều cấp Thêm một đoạn mã JavaScript JavaScript nữa để tạo trình đơn nhiều cấp trên trang web, trình đơn JavaScript này có thể được định nghĩa để hiển thị theo chiều ngang hoặc dọc.


Trình đơn ẩn ở phía trái Hiệu ứng tạo một trình đơn tự động nằm khuất ở phía trái của trang web và chỉ hiển thị phần tiêu đề trình đơn ở trạng thái bình thường, nhưng mỗi khi người dùng rê chuột đến thì trình đơn sẽ trượt từ trong với đầy đủ các tùy chọn.


Menu lên xuống Hiệu ứng có thể làm cho bất cứ ảnh hay bất cứ khối mã HTML nào tự động di chuyển lên xuống liên tục trên trang web.


Menu có ảnh chỉ điểm Hiệu ứng tạo một trình đơn khá sinh động, khi ta rê con trỏ chuột đến tùy chọn nào thì ảnh sẽ di chuyển theo tùy chọn đó.


Danh mục: Trình đơn

Menu nhiều cấp dùng ảnh Hiệu ứng tạo ra menu nhiều cấp và áp dụng hiệu ứng phân rã với sự kiện rê chuột lên các tùy chọn và có sử dụng hình ảnh. Để biết thêm chi tiết về đặc điểm và cách dùng, bạn hãy vui lòng chuyển qua phần giao diện tiếng Anh của hiệu ứng.


Cây thư mục Hiệu ứng tạo ra một trình đơn có dạng cây thư mục trên trang web.


Menu kiểu popup với hiệu ứng rê chuột Hiệu ứng tạo ra bảng chứa các liên kết con tương ứng mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột vào các liên kết được chỉ định.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web