google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Kiểm tra dữ liệu của form Một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng kiểm tra các khung nhập liệu do người dùng nhập vào.


Tự động bỏ các kí tự đặc biệt Hiệu ứng sẽ tự động xóa lùi các kí tự đặc biệt(!, @, #, $,...) khi người dùng nhập vào.


Thêm các mục chọn vào listbox Hiệu ứng có thể thêm các item do người dùng chọn vào một listbox, các item này người dùng có thể tự tạo được.


Kiểm tra dữ liệu Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng kiểm tra các khung nhập liệu do người dùng nhập vào trước khi submit.


Thêm khung nhập liệu Đoạn mã tạo hiệu ứng thêm các khung nhập liệu trên trang web bởi người dùng.


Danh mục: Biểu mẫu

Chữ di chuyển trong nút bấm Hiệu ứng này sẽ làm cho dòng chữ di chuyển từ phải sang trái trong một nút bấm.


Đánh dấu tất cả Đây là một đoạn mã đơn giản khác để tạo hiệu ứng đánh dấu chọn hoặc bỏ chọn tất cả các mục checkbox trên trang web.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Khung textbox nhấp nháy Đoạn mã này sẽ làm cho màu nền của khung khung nhập liệu đổi màu liên tục trong 6 giây giống như đang nhấp nháy.


Danh mục: Biểu mẫu

Màu nền danh sách chớp giật Hiệu ứng làm cho màu nền của một danh sách chọn đổi màu liên tục trong như chớp giật. Một hiệu ứng rất tốt nhằm thu hút sự chú ý của người dùng vào danh sách.


Menu con Hiệu ứng tạo ra hai trình đơn xổ dọc, khi người dùng chọn một tùy chọn ở trình đơn xổ dọc thứ nhất thì các tùy chọn tương ứng sẽ được hiển thị tiếp trong khung kéo thả trình đơn thứ hai.


iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web