google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Vùng nhập liệu chỉ chấp nhận kí tự số Thêm một đoạn mã JavaScript khác nữa để tạo hiệu ứng JavaScript chỉ chấp nhận các kí tự số. Nhưng đoạn mã JavaScript này hoạt động theo cách thức khác, nó vẫn cho phép người dùng nhập vào các kí tự không phải là số, nhưng nút nhấn để gửi sẽ không được sử dụng cho đến khi người dùng nhập đúng các kí số.


Giới hạn số lượng kí tự được nhập Dùng đoạn mã JavaScript này để thêm một bộ đếm hạn chế số lượng kí tự người dùng được nhập vào trong các khung nhập liệu trên trang web của bạn. Chỉ cần khai báo số lượng kí tự cần hạn chế, và đoạn mã sẽ xử lý phần còn lại, đoạn mã rất dễ để sử dụng và chỉnh sửa phù hợp nhu cầu riêng của bạn.


Chỉ nhập kí số Bạn có thể dùng đoạn mã này nếu muốn người dùng chỉ nhập vào các kí số trong vùng nhập liệu nào đó.


Khóa kí tự khi nhập liệu Bạn mệt mỏi với việc người sử dụng dùng các kí tự không cho phép trong quá trình nhập liệu? Hãy sử dụng đoạn mã JavaScript này, nó sẽ không cho phép người dùng nhập vào các kí tự đặc biệt được chỉnh định trên các khung nập liệu đã được định nghĩa.


Chấp nhận trước khi gửi Hiệu ứng yêu cầu người viết phải nhấn chọn chấp nhận điều kiện nào đó trước khi gửi bài viết lên website.


Giới hạn số kí tự và từ được nhập Một đoạn mã JavaScript khác có tác dụng giới hạn số kí tự và số từ bạn được nhập vào trên một khung nhập liệu (<textarea>, <input>). Ngoài ra hiệu ứng JavaScript này còn hiển thị thêm hai thông số: số kí tự và số từ còn lại mà bạn có thể nhập.


Kiểm tra dữ liệu của biểu mẫu Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này để kiểm tra dữ liệu do người dùng nhập vào trong một biểu mẫu nào đó. Đoạn mã này có thể kiểm tra các điều sau:

+ Trạng thái của phím CapsLock.
+ Chuỗi rỗng, số, kí tựthư điện tử.
+ Xác nhận mật khẩu
+ Định dạng số điện thoại.
+ Số lượng kí tự có thể nhập.


Kiểm tra giá trị số Đoạn mã sẽ kiểm tra chuỗi do người dùng nhập vào có phải là một giá trị số hay không? Hiệu ứng sẽ kiểm tra ngay trong quá trình nhập liệu, nếu không phải là số thì kí tự vừa nhập vào sẽ bí xóa.


Kiểm tra dữ liệu Hiệu ứng là một biểu mẫu với chức năng kiểm tra dữ liệu dạng text, số, radio.


Kiểm tra dữ liệu đăng kí Bạn có thể dùng biểu mẫu này để kiểm tra dữ liệu đăng kí của người dùng trên trang web.


iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web