google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Kiểm tra dữ liệu của biểu mẫu Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này để kiểm tra dữ liệu do người dùng nhập vào trong một biểu mẫu nào đó. Đoạn mã này có thể kiểm tra các điều sau:

+ Trạng thái của phím CapsLock.
+ Chuỗi rỗng, số, kí tựthư điện tử.
+ Xác nhận mật khẩu
+ Định dạng số điện thoại.
+ Số lượng kí tự có thể nhập.


Khung trượt theo thanh cuộn Một đoạn mã khác để tạo hiệu ứng một khung di chuyển theo thanh cuộn của.


Danh mục: Biểu mẫu, Bảng

Vùng nhập liệu gợi nhớ Có lẽ khi thấy tên là bạn đã biết công dụng của hiệu ứng JavaScript này là gì ?! Hiệu ứng hoạt động tương tự chức năng auto-complete trong các chương trình soạn thảo văn bản.


Danh mục: Biểu mẫu

Khung nhập liệu chớp sáng Khi khung nhập liệu được focus, thì màu nền của nó sẽ được thay đổi nhằm tạo sự thu hút với người dùng.


Danh mục: Biểu mẫu

Hộp thoại thông báo thay thế Với mã này, bạn có thể đưa vào một khung nhập liệu (khung nhập liệu) các đoạn văn bản và hiển thị lần lượt chúng trên trang web.


Nút chớp giật khi rê chuột Tạo nút bấm có chữ đổi màu và chớp sáng liên tục khi bạn rê con trỏ chuột đến.


Thay thế chữ Hiệu ứng thực hiện việc thay thế một hay vài kí tự có trong chuỗi cho trước.


Danh mục: Biểu mẫu

Menu xổ dọc được tùy biến 2 Bạn có thể dùng đoạn mã Customize Dropdown Menu này để tạo các menu xổ dọc có nhiều lựa chọn, chẳng hạn như các menu: chọn ngôn ngữ, chọn giao diện, chọn quốc gia,...

Ngoài việc được tùy biến để có các chức năng như một dropdown menu bình thường, hiệu ứng này còn cho phép bạn thêm vào hình ảnh cho tiêu đề và các lựa chọn của dropdown.

Hãy thử hiệu ứng này để cảm nhận sự khác biệt.

Version 2: do một người dùng của JavaScriptBank.com thiết kế lại, dùng trong trường hợp trình duyệt không cho phép JavaScript hoạt động, khi đó hiệu ứng sẽ hiển thị một dropdown bình thường
Hiệu ứng đã được kiểm tra và chạy tốt trên các trình duyệt như: IE 7, Opera 9, Firefox 2, Netscape 8.


Menu xổ dọc đầy tiện lợi Đoạn mã tạo một trình đơn xổ dọc (trình đơn xổ dọc) trên trang web của bạn, với mục chọn là các liên kết; bên cạnh đó, nếu trình duyệt không cho phép JavaScript thì hiệu ứng sẽ tự tạo một nút submit cho trình đơn.


Điền dữ liệu tự động Đoạn mã này sẽ tạo dữ liệu tự động lên các khung nhập liệu, các trình đơn tùy chọn,... trong một biểu mẫu ngay khi nó vừa được tải xong. Đoạn mã rất dễ cài đặt và chỉnh sửa tùy theo nhu cầu sử dụng.


Danh mục: Biểu mẫu

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web