google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình quản lí các trường phụ thuộc Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này để quản lí các trường phụ thuộc nhau trên một trang web, nghĩa là sắp xếp sự ẩn/hiện các trường thông qua giá trị các trường khác.

Và đoạn mã này chỉ là ẩn/hiện chứ không thể thay thế các xử lí dữ liệu phía máy chủ, xin bạn lưu ý cho. Vui lòng xem hiệu ứng và đọc tài liệu để biết thêm.


Danh mục: Biểu mẫu

Chỉ nhập kí số Bạn có thể dùng đoạn mã này nếu muốn người dùng chỉ nhập vào các kí số trong vùng nhập liệu nào đó.


Xác nhận/Cảnh báo giống nhau Bạn có thể sử dụng hiệu ứng JavaScript này để kiểm tra và thông báo cho người dùng biết giá trị giống nhau của hai khung nhập liệu; chẳng hạn bạn có thể dùng nó để kiểm tra emailmật khẩu của người dùng.


Danh mục: Biểu mẫu

renderSelectOptions Tên của hiệu ứng được tác giả đặt thành một hàm, chức năng là lọc tất cả các giá trị của một danh sách chọn và hiển thị nó ra bên ngoài, rất hữu ích nếu bạn cần phải sao chép một giá trị nào của nó.


Danh mục: Biểu mẫu

Vô hiệu các nút chọn khi tải trang Hãy dùng đoạn mã JavaScript này nếu bạn cần vô hiệu hóa các nút chọn radio ngay khi trang web vừa tải xong. Hiệu ứng có thể được cài đặt để sử dụng cho nhiều nhóm khác nhau trên cùng một trang web, và rất dễ sử dụng.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Danh sách chọn kiểu liên kết ba cấp Đây là một trong những hiệu ứng tạo danh sách liên kết sử dụng trình đơn xổ dọc, ví dụ trong đoạn mã này là quốc gia, tiểu bangthành phố. Khi người dùng chọn một quốc gia trong trình đơn đầu tiên thì các tiểu bang tương ứng của quốc gia được hiển thị trong trình đơn thứ hai và tương ứng là các thành phố cho trình đơn còn lại.

Bạn có thể tinh chỉnh tùy theo nhu cầu của mình, chảng hạn như dùng cho điện thoại: loại/hãng/mẫu hay sách: nhà xuất bản/tác giả/tựa.


Trang trí bảng biểu Đoạn mã JavaScript này kết hợp CSSJavaScript để trang trí cho bảng dữ liệu hoạt động trên nền web trở nên đẹp và dễ đọc hơn, bạn chỉ cần tinh chỉnh theo ý thích và sử dụng thoải mái, bởi vì đoạn mã JavaScript này được tác giả công bố như mã nguồn mã và tuân theo giấy phép Creative Commons License.


Danh mục: Biểu mẫu, Bảng

Bảng tính có thể sắp xếp Một hiệu ứng JavaScript khá chi tiết và mạnh mẽ để thực hiện sắp xếp dữ liệu trong bảng tính. Để sắp xếp, người dùng chỉ cần nhấn vào nhãn cần thực hiện. Hiệu ứng có thực hiện việc sắp xếp đối với các dạng dữ liệu như: số, chuỗi, đơn vị tiền tệ, giá trị phần trăm, ngày tháng,...

Ngoài ra bạn có thể thử dùng các hiệu ứng JavaScript tương tự như: Sắp xếp bảng dữ liệu, Sắp xếp dữ liệu


Danh mục: Biểu mẫu

Sao chép vào clipboard bằng Flash Internet nói chung và JavaScript nói riêng, đã có nhiều mã và công cụ giúp người lướt web có thể sao chép trực tiếp dữ liệu vào bộ nhớ clipboard mà không cần thông qua trình duyệt hay hệ điều hành. Tuy nhiên hạn chế là hầu hết các mã này chỉ hoạt động được trên trình duyệt Internet Explorer; vì vậy bạn hãy thử dùng hiệu ứng này, nó dùng một tập tin Flash để chuyển đổi và sao chép vào clipboard giúp bạn.


Danh mục: Biểu mẫu

Bật/tắt thông tin phụ Một đoạn mã đơn giản cho phép người dùng hiển thị các thông tin phụ dựa vào sự chọn lựa các tùy chọn đánh dấu.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web