google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Trình đơn xổ dọc động với các tùy chọn Thêm một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng trình đơn xổ dọc thay đổi danh sách nội dung khi người dùng nhấn các tùy chọn. Bạn có thể thêm nhiều tùy chọn và giá trị dữ liệu như mong muốn. Cách thức sử dụng và tài liệu tham khảo được giải thích đầy đủ bên trong mã nguồn hiệu ứng JavaScript này.


Danh sách chọn thông minh Thêm một lựa chọn nữa dành cho bạn với hiệu ứng tạo các danh sách chọn chứa các giá trị liên quan nhau; chọn một giá trị trong danh sách chọn đầu thì danh sách chọn sau sẽ xuất hiện các giá trị tương ứng.

Hiệu ứng này có giải thích rõ ràng và đầy đủ trong mã nguồn, các xử lí đơn giản và không dùng AJAX.


Danh sách chọn kiểu liên kết ba cấp Đây là một trong những hiệu ứng tạo danh sách liên kết sử dụng trình đơn xổ dọc, ví dụ trong đoạn mã này là quốc gia, tiểu bangthành phố. Khi người dùng chọn một quốc gia trong trình đơn đầu tiên thì các tiểu bang tương ứng của quốc gia được hiển thị trong trình đơn thứ hai và tương ứng là các thành phố cho trình đơn còn lại.

Bạn có thể tinh chỉnh tùy theo nhu cầu của mình, chảng hạn như dùng cho điện thoại: loại/hãng/mẫu hay sách: nhà xuất bản/tác giả/tựa.


Hộp thông tin cho trình đơn xổ dọc Bạn có thể dùng đoạn mã này để cung cấp thêm thông tin cho các tùy chọn của một trình đơn xổ dọc.


Thêm tùy chọn 2 Thêm một đoạn mã JavaScript khác để thực hiện việc thêm hay thay đổi các tùy chọn trong một danh sách, hiệu ứng JavaScript này còn cho phép chọn các tùy chọn con.


Thêm bớt tùy chọn Một hiệu ứng sử dụng DOM(Document Object Model) để thêm bớt các tùy chọn trong một danh sách SELECT. Đoạn mã này rất dễ cài đặt và chỉnh sửa tùy theo nhu cầu người dùng.


Danh sách chọn nhiều giá trị Dùng một menu xổ dọc, đoạn mã này sẽ cung cấp và yêu cầu thêm các giá trị nhập liệu khác, dựa vào sự chọn lựa của người dùng đối với menu xổ dọc. Đoạn mã rất ngắn và có thể được chèn dễ dàng vào bất kì biểu mẫu nào.


Menu xổ dọc đầy tiện lợi Đoạn mã tạo một trình đơn xổ dọc (trình đơn xổ dọc) trên trang web của bạn, với mục chọn là các liên kết; bên cạnh đó, nếu trình duyệt không cho phép JavaScript thì hiệu ứng sẽ tự tạo một nút submit cho trình đơn.


Menu xổ dọc được tùy biến 2 Bạn có thể dùng đoạn mã Customize Dropdown Menu này để tạo các menu xổ dọc có nhiều lựa chọn, chẳng hạn như các menu: chọn ngôn ngữ, chọn giao diện, chọn quốc gia,...

Ngoài việc được tùy biến để có các chức năng như một dropdown menu bình thường, hiệu ứng này còn cho phép bạn thêm vào hình ảnh cho tiêu đề và các lựa chọn của dropdown.

Hãy thử hiệu ứng này để cảm nhận sự khác biệt.

Version 2: do một người dùng của JavaScriptBank.com thiết kế lại, dùng trong trường hợp trình duyệt không cho phép JavaScript hoạt động, khi đó hiệu ứng sẽ hiển thị một dropdown bình thường
Hiệu ứng đã được kiểm tra và chạy tốt trên các trình duyệt như: IE 7, Opera 9, Firefox 2, Netscape 8.


Hộp chọn với tham số Bạn có thể sử dụng đoạn mã JavaScript này để tạo một đối tượng select với các nút cho việc thay đổi thứ tự các mục chọn.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web