google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Kiểm tra dữ liệu của biểu mẫu Bạn có thể dùng đoạn mã JavaScript này để kiểm tra dữ liệu do người dùng nhập vào trong một biểu mẫu nào đó. Đoạn mã này có thể kiểm tra các điều sau:

+ Trạng thái của phím CapsLock.
+ Chuỗi rỗng, số, kí tựthư điện tử.
+ Xác nhận mật khẩu
+ Định dạng số điện thoại.
+ Số lượng kí tự có thể nhập.


Menu xổ dọc đầy tiện lợi Đoạn mã tạo một trình đơn xổ dọc (trình đơn xổ dọc) trên trang web của bạn, với mục chọn là các liên kết; bên cạnh đó, nếu trình duyệt không cho phép JavaScript thì hiệu ứng sẽ tự tạo một nút submit cho trình đơn.


Bật/tắt thông tin phụ Một đoạn mã đơn giản cho phép người dùng hiển thị các thông tin phụ dựa vào sự chọn lựa các tùy chọn đánh dấu.


Danh mục: Biểu mẫu, Ô chọn

Kiểm tra dữ liệu đăng kí Bạn có thể dùng biểu mẫu này để kiểm tra dữ liệu đăng kí của người dùng trên trang web.


Chú thích cho khung nhập liệu Với đoạn mã JavaScript này, bạn sẽ dễ dàng tạo chú thích cho các khung nhập liệu trên trang web của mình; chú thích sẽ hiện ngay bên trong khung và sẽ mất đi người khung được focus.

Hiệu ứng sẽ hoạt động tốt cho dù trình duyệt có tắt JavaScript và CSS.


Nút nhấn bằng ảnh Với đoạn mã JavaScript này, bạn có thể làm cho một thẻ nào đó (DIV chẳng hạn) trong giống như một nút nhấn trên trang web, các nút nhấn này cũng có bốn trạng thái như một nút nhấn bình thường. Các hình ảnh được thiết kế khá đẹp và mượt, hi vọng đoạn mã JavaScript này sẽ hữu ích với bạn.


Colorful Object onMouseover Hiệu ứng JavaScript này sẽ đổi màu nền của bất cứ đối tượng nào khi bạn rê con trỏ chuột đến chúng như: bảng, cột, đoạn văn, frame,...Mỗi lần đổi là một màu khác nhau trong mảng màu được khai báo trước, nên bạn có thể khai báo thêm mảng màu cho riêng mình.


Danh mục: Biểu mẫu

Chữ hoa họ tên Đoạn mã này sẽ chỉnh sửa chuỗi bạn nhập vào để cho kí tự đầu tiên của mỗi từ sẽ được viết hoa, các kí tự còn lại sẽ được viết thường. Đoạn mã rất đơn giản để cài đặt.


Bảng thông minh Hiệu ứng tạo một bảng chứa các dữ liệu có thể thực hiện thao tác sắp xếp">sắp xếp.


Danh mục: Biểu mẫu, Bảng

Mặt nạ nhập liệu Hiệu ứng này sử dụng thư viện Prototype để cài đặt các mặt nạ nhập liệu, mỗi khi được thiết kế, người dùng chỉ cần nhập vào các dữ liệu cần thiết, hiệu ứng sẽ tự động phân tích và đưa về đúng cấu trúc qui định.


Danh mục: Biểu mẫu

iPhoneKer.com
Save up to 630$ when buy new iPhone 15

GateIO.gomymobi.com
Free Airdrops to Claim, Share Up to $150,000 per Project

https://tooly.win
Open tool hub for free to use by any one for every one with hundreds of tools

chatGPTaz.com, chatGPT4.win, chatGPT2.fun, re-chatGPT.com
Talk to ChatGPT by your mother language

Dall-E-OpenAI.com
Generate creative images automatically with AI

AIVideo-App.com
Render creative video automatically with AI

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web