google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Mặt nạ nhập liệu Hiệu ứng này sử dụng thư viện Prototype để cài đặt các mặt nạ nhập liệu, mỗi khi được thiết kế, người dùng chỉ cần nhập vào các dữ liệu cần thiết, hiệu ứng sẽ tự động phân tích và đưa về đúng cấu trúc qui định.


Danh mục: Biểu mẫu

Bảng thông minh Hiệu ứng tạo một bảng chứa các dữ liệu có thể thực hiện thao tác sắp xếp">sắp xếp.


Danh mục: Biểu mẫu, Bảng

Hàm Auto-Complete Hiệu ứng xây dựng một hàm Auto-Complete với tính năng tương tự trong các chương trình soạn thảo văn bản mà ta thường gặp. Đoạn mã này khá đơn giản, các đối tượng cần thiết để tạo Auto-Complete chỉ được đặt trong một mảng để duyệt mà không dùng bất kì một kĩ thuật phức tạp nào; nên tốc độ thực thi khá nhanh.

Bạn cũng có thể xem thêm nhiều hiệu ứng tương tự như Auto-Complete & Vùng nhập liệu gợi nhớ.


Danh mục: Biểu mẫu

Hộp thông tin cho trình đơn xổ dọc Bạn có thể dùng đoạn mã này để cung cấp thêm thông tin cho các tùy chọn của một trình đơn xổ dọc.


Hộp thoại thông báo thay thế Với mã này, bạn có thể đưa vào một khung nhập liệu (khung nhập liệu) các đoạn văn bản và hiển thị lần lượt chúng trên trang web.


Chữ hoa họ tên Đoạn mã này sẽ chỉnh sửa chuỗi bạn nhập vào để cho kí tự đầu tiên của mỗi từ sẽ được viết hoa, các kí tự còn lại sẽ được viết thường. Đoạn mã rất đơn giản để cài đặt.


Khóa kí tự khi nhập liệu Bạn mệt mỏi với việc người sử dụng dùng các kí tự không cho phép trong quá trình nhập liệu? Hãy sử dụng đoạn mã JavaScript này, nó sẽ không cho phép người dùng nhập vào các kí tự đặc biệt được chỉnh định trên các khung nập liệu đã được định nghĩa.


Khung nhập liệu nhấp nháy Hiệu ứng sẽ đặt con trỏ nhập liệu tại khung được chỉ định và làm cho màu nền chớp nhấp nháy trong một khoảng thời gian.


Danh mục: Biểu mẫu

Điền dữ liệu tự động Đoạn mã này sẽ tạo dữ liệu tự động lên các khung nhập liệu, các trình đơn tùy chọn,... trong một biểu mẫu ngay khi nó vừa được tải xong. Đoạn mã rất dễ cài đặt và chỉnh sửa tùy theo nhu cầu sử dụng.


Danh mục: Biểu mẫu

Auto-Complete Thêm một đoạn mã JavaScript JavaScript khác để tạo chức năng Auto-Complete cho các khung nhập liệu. Ở đoạn mã JavaScript JavaScript này, hiệu ứng được lập trình theo hướng đối tượng và DOM, dữ liệu được lưu trong một mảng.


Danh mục: Biểu mẫu

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web