google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Đoạn giới thiệu mở đầu kiểu chớp giật Hiệu ứng tạo một đoạn văn bản giới thiệu dạng flash nằm trong một khung.


Cửa sổ với kích thước tùy chọn Khi sử dụng hiệu ứng JavaScript này, bạn cung cấp ch người dùng khả năng mở trang web để xem với nhiều kích cỡ khác nhau.


Thanh tiến trình trên trang web Hiệu ứng sẽ hiển thị một thanh tiến trình dựa vào thời gian để thông báo cho người truy cập xem quá trình thực hiện một công việc nào đó trên trang web.


Thêm trang vào Favorites Khi nhấp vào liên kết, hiệu ứng sẽ đánh dấu trang chứa đoạn mã và hiện hộp thoại yêu cầu xác nhận của người dùng để lưu vào Favorite của họ.


Mở trang mới khi nhấp vào liên kết Hiệu ứng cung cấp cho người lướt web thêm chức năng chọn mở liên kết có trên trang bằng một cửa sổ mới hay dùng cửa sổ có sẵn.


Thanh trượt đổi màu Hiệu ứng có tác dụng làm cho các thanh trượt của trang web của đổi một cách tự động và liên tục.


Cửa sổ mới ở giữa màn hình Hiệu ứng có tác dụng mở một cửa sổ trình duyệt mới nằm ngay trung tâm màn hình của người lướt web.


Tạo mới cửa sổ động 2 Khi nhấp vào liên kết được chỉ định, hiệu ứng tạo một cửa sổ trình duyệt mới có kích thước tăng dần theo chiều rộng rồi đến chiều dài.


Focus cho trang web Đoạn mã này rất nhỏ gọn nhưng có tác dụng chỉ cho phép người dùng duyệt trang web chứa đoạn mã này [nếu không sử dụng tab], mà không thể chọn trang web khác. Còn nếu người dùng chọn sang ứng dụng khác, hiệu ứng sẽ làm cho trang web luôn chớp sáng trên Taskbar.


Thanh trượt màu cầu vồng với 3 trạng thái Hiệu ứng làm cho thanh trượt của trang web đổi màu liên tục với 3 ba màu được nghĩa trước.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web