google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Khung giới thiệu Hiệu ứng tạo một đoạn giới thiệu cho website nằm trong một khung, khung này chỉ tự động biến mất sau khoảng thời gian ta đã được định sẵn. Nếu người dùng sử dụng thanh trượt để bỏ qua khung này, nó sẽ tự động trượt theo các thanh trượt để chắn tầm nhìn của người lướt web, 'bắt buộc' người dùng phải xem nó. Đây là một script khá hữu ích, được một số diễn đàn sử dụng.


Popup tự di chuyển và biến mất Hiệu ứng tạo một cửa sổ popup với kích thước có thể thay đổi được ở đỉnh màn hình, cửa sổ này di chuyển theo chiều từ trái sang phải khi đến trung tâm thì dừng lại một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó di chuyển tiếp sang phải và biến mất.


Popup di chuyển quanh màn hình Hiệu ứng tạo một cửa sổ popup với kích thước có thể thay đổi được ở góc trái-trên của trình duyệt, cửa sổ này di chuyển theo chiều từ trên xuống, rồi từ trái sang phải, từ dưới lên và phải sang trái để trở về vị trí ban đầu.


Popup di chuyển từ trái sang phải Hiệu ứng tạo một cửa sổ popup với kích thước có thể thay đổi được xuất hiện ở phía đáy trình duyệt, cửa sổ này di chuyển theo chiều từ trái sang phải.


Tự động tải lại trang web Hiệu ứng JavaScript này làm cho trang web tự động tải lại sau khoảng thời gian nào đó mà ta qui định, thời gian định kì này được hiển thị ở dưới thanh trạng thái.


Xem nhiều trang web cùng lúc Hiệu ứng cho phép người dùng xem nhiều trang web cùng lúc bằng cách tạo các frame trên cùng một trang web, ở ví dụ này, số trang web xem cùng lúc cao nhất là 4.


Chuyển trang ngẫu nhiên Hiệu ứng chuyển trang ngẫu nhiên trong 24 hiệu ứng có sẵn của HTML. Đoạn mã rất đơn giản, không cần dùng CSS và JavaScript, chỉ cần 2 dòng meta ngắn gọn ở đầu trang web của bạn.


Mở cửa sổ tùy chọn Mở một cửa sổ trình duyệt mới với các tùy chọn về vị trí, thanh công cụ, trạng thái, kích thước...


Cửa sổ di chuyển 2 Hiệu ứng làm cho cửa sổ trình duyệt vừa động đậy vừa di chuyển từ góc trái-trên của màn hình xuống góc phải-dưới màn hình sau đó biến mất.


Cửa sổ di chuyển 1 Hiệu ứng làm cho cửa sổ trình duyệt luôn di động liên tục khắp màn hình.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web