google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Popup di chuyển quanh màn hình Hiệu ứng tạo một cửa sổ popup với kích thước có thể thay đổi được ở góc trái-trên của trình duyệt, cửa sổ này di chuyển theo chiều từ trên xuống, rồi từ trái sang phải, từ dưới lên và phải sang trái để trở về vị trí ban đầu.


Cửa sổ popup tự động trượt Đoạn mã JavaScript này sẽ tạo một cửa sổ popup ngay bên trong trang web bằng cách sử dụng một layer có thể tự động trượt theo các thanh cuộn của trình duyệt.


Danh mục: Trình duyệt, Popup

Tạo mới cửa sổ động 2 Khi nhấp vào liên kết được chỉ định, hiệu ứng tạo một cửa sổ trình duyệt mới có kích thước tăng dần theo chiều rộng rồi đến chiều dài.


Focus cho trang web Đoạn mã này rất nhỏ gọn nhưng có tác dụng chỉ cho phép người dùng duyệt trang web chứa đoạn mã này [nếu không sử dụng tab], mà không thể chọn trang web khác. Còn nếu người dùng chọn sang ứng dụng khác, hiệu ứng sẽ làm cho trang web luôn chớp sáng trên Taskbar.


Cửa sổ lớn dần Nếu đoạn mã JavaScript JavaScript này được đặt vào trang web thì khi có người dùng nhấn vào liên kết được chỉ định, một cửa sổ mới được mở ra theo chiều dọc rồi chiều ngang cho đến khi lớn đến kích thước do bạn qui định.


Kết nối các frame 1 Hiệu ứng tạo ra hai frame trên trang web và nội dung của frame 2 sẽ được thay đổi khi ta rê con trỏ chuột đến các liên kết trên frame 1.


Một số hình thức giới thiệu web bằng Splash Một số hiệu ứng tạo ra các đoạn giới thiệu trước khi và một website bằng Splash.


Popup bằng frame Hiệu ứng JavaScript này sẽ mở một popup ngay trong frame khi người dùng nhấn chuột vào liên kết. Do đó bạn không cần lo lắng sẽ bị các chương trình chống popup ngăn cản.


Danh mục: Trình duyệt

Tự động tải lại trang web Đoạn mã này sử dụng JavaScript để làm cho trình duyệt tự động tải lại nội dung của trang web sau mỗi 5 phút.


Popup khi rê chuột khỏi nội dung Khi hiệu ứng JavaScript này được cài đặt vào trang web của bạn, mỗi khi người dùng rê con trỏ chuột ra khỏi vùng nội dung của trang web, nó sẽ làm mờ trang web đi và hiện một khung chứa những thông báo mà bạn đã định nghĩa sẵn.Một cách thức khác để tạo sự chú ý cho người duyệt website của bạn mà không gây phản cảm.


Danh mục: Trình duyệt

JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web