google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Thanh trượt đổi màu khi rê chuột đến Hiệu ứng thêm màu sắc cho thanh trượt và đồng thời có tác dụng thay đổi màu của nó khi người dùng rê chuột đến.


Về đầu trang bằng nhấp đúp chuột Hiệu ứng cung cấp cho người truy cập khả năng quay trở lên đầu trang web bằng cách nhấp đúp chuột vào khoảng trống bất kì.


Đoạn giới thiệu cho web 2 Một đoạn giới thiệu được hiển thị trước khi vào trang web. Hiệu ứng có cả chức năng Skip intro nếu người dùng không muốn xem đoạn giới thiệu này.


Đoạn giới thiệu kiểu Flash cho web Một đoạn giới thiệu giống kiểu Flash được hiển thị trước khi vào trang web. Hiệu ứng có cả chức năng 'Skip intro' nếu người dùng không muốn xem đoạn giới thiệu này.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web