google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Popup bằng cách định thời Hiệu ứng có tác dụng mở lần lượt các cửa sổ trình duyệt mới sau một khoảng thời gian nhất định nào đó do bạn với địa chỉ URL xác định. Và thời gian này được hiển thị dưới thanh trạng thái. Trong ví dụ này, số cửa sổ được mở là 5.


Cửa sổ \'rơi đài\' Hiệu ứng tạo một cửa sổ rơi từ trên xuống trung tâm trình duyệt rồi sau đó nhúc nhích trong một thời gian ngắn.


Tạo các frame động Hiệu ứng tạo ra bốn frame tự động lần lượt đổi màu.


Cửa sổ bay từ 4 hướng Hiệu ứng tạo một cửa sổ di chyển từ bốn hướng vào trung tâm màn hình.


Cửa sổ phóng to dần Hiệu ứng cho phép mở một cửa sổ mới với kích thước tăng dần cho đến khi đạt kích thước max, ban đầu cửa sổ sẽ xuất hiện ở góc trái-dưới của màn hình và di chuyển dần lên góc trên-trái.


Trang web tự động trượt Hiệu ứng làm cho nội dung của trang web tự động di chuyển lên trên khi ta rê con trỏ chuột vào thanh trượt của trang web. Tuy nhiên, trong ví dụ, tốc độ trượt khá chậm.


Đổi vị trí thanh trượt Hiệu ứng cho phép ta đổi thanh trượt đứng từ bên trái sang bên phải và thay đổi cả cách thức trình bày của trang web.


Nhập tên trước khi vào trang web 2 Hiệu ứng tạo một hộp thoại yêu cầu bạn nhập tên trước khi vào trang web, sau đó nó sẽ thêm tên bạn vào trang web.


Danh mục: Trình duyệt

Nhập tên trước khi vào trang web 1 Hiệu ứng tạo một hộp thoại yêu cầu bạn nhập tên trước khi vào trang web, sau đó nó sẽ thêm tên bạn vào trang web.


Danh mục: Trình duyệt

Trang giới thiệu Hiệu ứng tạo một đoạn giới cho website bằng cách lần lượt thay đổi liên tục màu nền và màu chữ. Sau khi nội dung giới thiệu đã được hiển thị, người dùng có thể vào website bắt cách nhấp chuột vào đoạn giới thiệu.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web