google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Khung gõ địa chỉ website Hiệu ứng là một trình duyệt mini ngay bên trong trang web. Để sử dụng, người dùng nhập vào địa chỉ website cần đến và nhấn nút 'Go to', nếu địa chỉ là hợp lệ, đoạn mã sẽ thông báo trên thanh trạng thái dòng chữ 'Connecting...', ngược lại thì nó sẽ thông báo địa chỉ không hợp lệ.


Nút tạo Bookmark Đoạn mã giu1o bạn tạo một nút nhấn có chức năng tạo bookmark trên trang web. Nếu người dùng duyệt web bằng IE hoặc Firefox thì đoạn mã JavaScript sẽ hoạt động tốt, còn với các trình duyệt khác thì đoạn mã JavaScript sẽ hiển thị hướng dẫn người dùng cách thức tạo bookmark đối với một trang web.


Tự động tải lại trang web Đoạn mã này sử dụng JavaScript để làm cho trình duyệt tự động tải lại nội dung của trang web sau mỗi 5 phút.


Cửa sổ lớn dần Đây là một đoạn mã JavaScript đơn giản khác để mở một cửa sổ ngay trung tâm màn hình rồi sau đó lớn dần lên.


Chuyển trang dựa vào trình duyệt Đọan script này có tác dụng chuyển sang trang khác khi bạn vừa truy cập vào. Tuy nhiên, trước khi chuyển, hiệu ứng sẽ kiểm tra xem lọai trình duyệt bạn đang dùng và chuyển sang trang tương ứng với trình duyệt đó.


Cuộn trang Hiệu ứng làm cho nội dung của website di chuyển từ từ sang bốn hướng lên, xuống, trái và phải khi ta rê chuột vào các mũi tên tương ứng nằm ở góc phải của trang web.


Cửa sổ di chuyển Hiệu ứng sẽ tạo ra một cửa sổ có thể di chuyển tự do và liên tục trên màn hình.


Cửa sổ bay vòng tròn Hiệu ứng sẽ tạo ra một cửa sổ bay theo quĩ đạo tròn liên tục.


Tạo đánh dấu với frame Hiệu ứng hướng dẫn bạn cách thức tạo bookmark trong các frame bằng JavaScript.


Popup khi rê chuột Hiệu ứng sẽ tạo ra một cửa sổ popup khi ta rê chuột vào liên kết được chỉ định.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web