google+javascriptbanktwitter@js_bankfacebook@jsbankrss@jsbank


Không cho nhấn chuột Hiệu ứng cấm sử dụng chuột trên phạm vi của trang web.


Mã hóa văn bản Để mã hóa, bạn cần nhập vào đoạn văn bản muốn thực hiện đồng thời nhập vào từ khóa qui định để cho hiệu ứng thực hiện, còn nếu muốn giải mã, bạn phải nhập đoạn mã JavaScript cần giải với từ khóa đúng nếu không hiệu ứng sẽ không giải mã chính xác được, hiệu ứng còn cho biết tốc độ giải/mã hóa được văn bản. Hiệu ứng JavaScript này có tài liệu hướng dẫn (tiếng Anh) rất chi tiết.


Danh mục: Bảo mật, Mã hóa

Đăng nhập đơn giản Trình đăng nhập bằng Prompt Command trên trang web.


JavaScript theo ngày


Google Safe Browsing McAfee SiteAdvisor Norton SafeWeb Dr.Web